Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 5
Offentligt
1609252_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
10. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 5
Vil ministeren redegøre for, om tidligere klagesager angående fastlæggelse af
timetallet til hjemmeundervisning og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste kan
tages op på ny som følge af ændringerne i L 117?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Karina.Adsbol@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1