Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 1
Offentligt
1608868_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
9. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 1
Vil ministeren bekræfte, at der ikke er lavet indholdsmæssige ændringer fra
lovudkastet til det endelige lovforslag, men at der alene er foretaget lovtekni-
ske ændringer?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1