L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Optrykt: 19-04-2016

Optrykt: 19-04-2016

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. april 2016

20151_l117_efter_2behandling.pdf
Html-version