L 107 Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.
Af: Justitsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-01-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 11-02-2016
Betænkning afgivet 14-04-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-04-2016
3. behandlet, vedtaget 21-04-2016
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at revidere, forenkle og præcisere lovgivningen om knive og blankvåben og samtidig øge trygheden i befolkningen og forebygge alvorlig voldskriminalitet og anden kriminalitet, der indebærer fare for liv og helbred.

Lovforslaget foreslår at indføre en ny knivlov, der på den ene side lemper reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål og på den anden side skærper kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer. Forslaget lægger desuden op til, at princippet om, at knive kun må medbringes på offentlige steder m.v., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive og blankvåben.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.