B 26 Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali.
Af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-11-2015
1. behandlet/henvist til udvalg 10-11-2015
Betænkning afgivet 13-11-2015
2. behandlet/vedtaget 17-11-2015
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget beder regeringen om Folketingets samtykke til, at et yderligere dansk militært bidrag stilles til rådighed for FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali. Det danske bidrag består af:

1) Et C130 J (Hercules) transportflybidrag med mandskab med en varighed af op til ca. 6 måneder i 2016. Transportflybidraget forventes at bestå af op til 60 personer.
2) Et specialoperationsstyrkebidrag bestående af op til ca. 30 personer og med en varighed på op til 8 måneder i 2016. Specialoperationsstyrkerne skal inden for rammerne af FN’s operationsplan og magtanvendelsesdirektiv gennemføre aktiviteter til implementering af MINUSMA’s mandat. Herunder skal primært udføres mere krævende efterretningsopgaver som eksempelvis langtrækkende patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser.
3) Endvidere gives der mulighed for – efter behov – at øge det allerede udsendte stabsofficersbidrag til op til ca. 30 stabsofficerer på kontinuerlig basis.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 74 (S, V, LA, ALT, RV, SF), imod stemte 35 (DF, EL, KF), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0