B 147 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.
Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 01-04-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 17-05-2016
Ministerområde:
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer, at udbygningen af biomassekedler på decentrale værker begrænses, og at installation af store varmepumper fremmes. Hensigten er, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt. Den markante forskel i afgifterne på henholdsvis el til varmeproduktion og på biomasse betyder, at der ikke er selskabsøkonomi i at etablere store varmepumper. Derfor fristes decentrale kraftværker til varmeproduktion på biomasse.

Dette er efter forslagsstillernes opfattelse problematisk af flere grunde: Dels giver det bedre samfundsøkonomi at anvende de store mængder vindenergi, der er i systemet, i stedet for at importere dyr biomasse; dels vil anvendelse af strøm fra vind være mere bæredygtig og klimavenlig end biomasse; dels får staten år for år et større provenutab som følge af den igangværende konverteringsbølge til biomasse.