B 8 Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af et supplerende dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL.
Af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-10-2015
1. behandlet/henvist til udvalg 20-10-2015
Betænkning afgivet 05-11-2015
2. behandlet/vedtaget 10-11-2015
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget beder regeringen om Folketingets samtykke til, at Danmark stiller yderligere et militært bidrag til rådighed for den internationale indsats, der støtter Iraks militære indsats mod ISIL. Danmark har hidtil bidraget med et transportfly- og et kampflybidrag i indsatsen mod ISIL, og regeringen ønsker med dette beslutningsforslag, at Danmark supplerer disse bidrag med en radarkapacitet med tilhørende personel, som skal bidrage til koalitionens luftoperationer. Der er tale om et bidrag, som vil bestå af op til ca. 30 personer. Radarbidraget udsendes foreløbig i en periode på op til 12 måneder, men forlængelse vil kunne komme på tale.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), imod stemte 16 (EL, ALT), hverken for eller imod stemte 0.