B 59 Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark på alle punkter skal leve op til kravene i EU-direktivet om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-01-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 17-03-2016
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne, at personer, der retsforfølges i straffesager, skal have ret til samme tolke- og oversætterbistand som følger af direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager.

Danmark er ikke omfattet af direktivet, men forslagsstillerne mener, at retssikkerheden ved det danske retsvæsen som minimum skal være på højde med de øvrige lande i EU.

Hvis Danmark fastsatte sammenlignelige regler, mener forslagsstillerne, at det ville kunne holdes inden for de nuværende bevillinger baseret på beregninger fra regeringen.