B 52 Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter.
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-01-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 26-02-2016
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med beslutningsforslaget er, at alle den nedlagte Irak- og Afghanistankommissions indsamlede, ikkeklassificerede dokumenter offentliggøres, og at der offentliggøres en komplet liste over alle kommissionens ikkeklassificerede dokumenter.

Forslagsstillerne skriver i bemærkningerne, at de tilslutter sig princippet om maksimal åbenhed i den offentlige forvaltning, hvilket er baggrunden for, at de ønsker de ikkeklassificerede dokumenter offentliggjort.

Liberal Alliance fremsatte oprindelig forslaget, men meddelte den 27. maj 2016, at de trak forslaget tilbage. Herefter meddelte Enhedslisten, at de overtog forslaget, således EL fremgår som forslagsstillere.