B 197 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager.
Af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 2. beh/Vedtaget

Tidsplan

Fremsat 15-08-2016
Frist for svar 16-08-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 17-08-2016
Politisk drøftelse 17-08-2016
Frist for politiske bem. og ÆF 17-08-2016
Betænkning afgivet 17-08-2016
2. behandlet/vedtaget 19-08-2016