Transport- og Bygningsudvalget (TRU) Alm. del
Samling: 2015-16

Spørgsmål 436

Banedanmark og Aarhus Letbane har den 10. marts 2016 indgået en samarbejdsaftale, der sikrer, at Banedanmark gennemfører en hastighedsopgradering til 100 km/t. på Grenaabanen mellem Ryomgaard og Grenaa og etablerer krydsningsspor i Trustrup til halvtimedrift, inden letbanen åbner 12. oktober 2017. Men det fremgår af Aarhus Letbanes brev af 23. marts 2016 til parterne, at Banedanmark alligevel ikke vil være klar med at have sikret overkørslerne på strækningen til tiden. Letbanetogene må derfor ikke udnytte opgraderingen til at sætte farten op fra 70 km/t. til 100 km/t. før sent i 2018. Ministeren bedes på den baggrund svare på følgende: - Kan ministeren bekræfte, at det forholder sig som beskrevet? - Kan ministeren oplyse, hvorfor sagsbehandlingen med at sikre overkørsler ikke bliver færdig til tiden? - Er ministeren opmærksom på, at forsinkelsen fra september 2017 til udgangen af 2018 kommer i forlængelse af, at Grenaabanen lukker og afløses af bus og teletaxa fra august 2016 på grund af ombygning, og at der altså er tale om 2½ år før den vedtagne letbanedrift kan iværksættes optimalt på strækningen Ryomgård-Grenaa Kan ministeren i den forbindelse oplyse, hvornår sagsbehandlingen er gået i gang, og hvorfor den ikke i dag er kommet længere. Der er tale om sikkerhedsforhold og ejerforhold langs banen der har været kendt i årevis. - Deler ministeren den vurdering, at det giver et dårligt indtryk af den statslige service på baneområdet, at det tager så mange år at gennemføre sikring af overkørsler på en meget ukompliceret strækning, som Ryomgaard-Grenaa?
Dato: 15-04-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: jernbaneinfrastruktur

Endeligt svar

Dokumentdato: 04-05-2016
Modtaget: 04-05-2016
Omdelt: 04-05-2016

TRU alm. del - svar på spm. 436 om hastighedsopgraderingen på Grenaabanen, fra transport- og bygningsministeren

Svar på TRU spm. 436 vedr. Hastighed på Grenaabanen.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-04-2016
Modtaget: 15-04-2016
Omdelt: 15-04-2016

Spm. om hastighedsopgraderingen på Grenaabanen, til transport- og bygningsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version