Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16
UPN Alm.del Bilag 234
Offentligt
1637004_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
11.maj 2016
Folketingets Forsvarsudvalg har den 19. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 160 til for-
svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Flyvholm
(EL).
Spørgsmål nr. 160:
”Hvad mener ministeren er de vigtigste opgaver for danske kampfly i fremtiden, internatio-
nale missioner eller forsvar af dansk luftrum?”
Svar:
Det følger af forsvarsloven, at Forsvaret skal kunne hævde Danmarks suverænitet og sikre
landets fortsatte eksistens og integritet. Kampfly spiller en central rolle i forhold til at kunne
konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver. I
fredstid indebærer dette bl.a. opretholdelse af et permanent afvisningsberedskab, der kan
foretage suverænitetshævdelse og overvågningsopgaver med indsættelse med meget kort
varsel.
Forsvaret skal endvidere, i samarbejde med allierede styrker, kunne deltage i konfliktfore-
byggelse, krisestyring samt NATO’s kollektive forsvar, herunder forsvar af Danmark. Det
indebærer, at danske kampfly også fremadrettet skal kunne løse opgaver i det fulde kon-
fliktspektrum, herunder deltage i internationale operationer og bidrage til NATO’s kollektive
forsvarsopgaver. Herudover skal danske kampfly også i fremtiden kunne indgå i NATO Air
Policing missioner.
Det bemærkes, at vi ikke ved, hvilke sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer, trusler og
opgaver, som Danmark kommer til at stå overfor i løbet af de næste 30-40 år. Vi må derfor
sikre, at Forsvaret er i besiddelse af fleksible og effektive værktøjer, der kan udvikles og
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
UPN, Alm.del - 2015-16 - Bilag 234: Svar på spørgsmål vedr. danske kampflys fremtidige internationale missioner og sikring af dansk luftrum
tilpasses til at løse nye og andre opgaver end dem, der var forudset på anskaffelsestids-
punktet, ligesom det har været tilfældet med vores nuværende F-16 fly.
Med venlig hilsen
Peter Christensen