Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del
Offentligt
1650293_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
27. juni 2016
Folketingets Forsvarsudvalg har den 31. maj 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 239 til for-
svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Flyvholm
(EL).
Spørgsmål nr. 239:
”Kan ministeren bekræfte, at der i grundlaget for indkøbet af nye kampfly er lagt vægt på,
at Danmark fortsat skal have kapacitet til de internationale missioner?”
Svar:
Ja. Der er i typevalgsgrundlaget lagt vægt på, at nye kampfly blandt andet skal kunne indgå
i internationale operationer.
Det følger af forsvarsloven samt ”Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017”, at Forsvaret skal
kunne hævde Danmarks suverænitet samt sikre landets fortsatte eksistens og integritet.
Kampfly spiller en væsentlig rolle i forhold til at kunne konstatere og afvise krænkelser af
dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver. I fredstid indebærer dette bl.a. opret-
holdelse af et permanent afvisningsberedskab, der kan foretage suverænitetshævdelse og
overvågningsopgaver med indsættelse med meget kort varsel.
Forsvaret skal ligeledes, i samarbejde med allierede styrker, kunne deltage i konfliktfore-
byggelse, krisestyring samt NATO’s kollektive forsvar, herunder forsvar af Danmark. Det
indebærer, at danske kampfly også fremadrettet skal kunne løse opgaver i det fulde kon-
fliktspektrum, herunder deltage i internationale operationer og bidrage til NATO’s kollektive
forsvarsopgaver. Herudover skal danske kampfly også i fremtiden kunne indgå i NATO Air
Policing missioner.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af Forsvarsudvalgsspørgsmål 160.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
FOU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 239: Spm. om ministeren kan bekræfte, at der i grundlaget for indkøbet af nye kampfly er lagt vægt på, at Danmark fortsat skal have kapacitet til de internationale missioner, til forsvarsministeren
Med venlig hilsen
Peter Christensen