1) Valg af følgende udvalg m.v.: Finansudvalget, Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn, Skatteudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Indenrigsudvalget.
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 03.07.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 03.07.2015).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Genindførelse af BoligJobordningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.07.2015).
Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.07.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.07.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 03.07.2015).
Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 03.07.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0