L 3 Forslag til lov om ændring af lov om social pension.
(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-07-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 03-07-2015
Betænkning afgivet 19-08-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-08-2015
3. behandlet, vedtaget 26-08-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget handler om harmonisering af reglerne om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension for personer, som har fået opholdstilladelse efter §§ 7 og 8 i udlændingeloven, med reglerne for opgørelse af bopælstid for øvrige udlændinge og danskere, der har haft ophold i andre lande. Formålet med lovforslaget er, at flygtninge ikke skal optjene folkepension efter gunstigere regler end andre, som har haft bopæl i udlandet.

Med lovforslaget afskaffes flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension. Dermed omfattes flygtninge af de samme principper, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. Flygtninge, der ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, kan efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Afstemning:
Vedtaget 51 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) 49 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0