Retsudvalget (REU) Alm. del
Samling: 2014-15 (2. samling)

Spørgsmål 189

Under henvisning til REU alm. del - svar på spørgsmål 877 (folketingsåret 2011-12), hvoraf det fremgår, at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012, og de oplysninger der nu er fremkommet under den civilt anlagte retssag, hvor lydoptagelser fra politiets kommunikation viser, at der målrettet arbejdes for at fjerne meningstilkendegivelser om et frit Tibet, bedes ministeren detaljeret redegøre for, om den daværende minister eller andre ansatte i ministeriet var oplyst om, at oplysningerne, der blev videregivet til Folketinget, ikke var sandfærdige.
Dato: 17-09-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: politi og våben

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-10-2015
Modtaget: 08-10-2015
Omdelt: 08-10-2015

REU alm. del - svar på spm. 189 om en redegørelse for, om den daværende minister eller andre ansatte i ministeriet var oplyst om, at oplysningerne, der blev videregivet til Folketinget om at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg, ikke var sandfærdige, fra justitsministeren

Besvarelse REU 189 [DOK1732803].DOCM
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 17-09-2015
Modtaget: 17-09-2015
Omdelt: 17-09-2015

Spm. om en redegørelse for, om den daværende minister eller andre ansatte i ministeriet var oplyst om, at oplysningerne, der blev videregivet til Folketinget om at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg, ikke var sandfærdige, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
REU, Alm.del - 2011-12 - Endeligt svar på spørgsmål 877: Spm. om redegørelse for, hvilke generelle instrukser om indgreb over for demonstrationer, viften med flag, plakatopsætning og andre meningstilkendegivelser, der på forhånd var givet til de politifolk, der indgik i politiindsatsen omkring den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012, til justitsministeren 17.09.2015
REU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Spørgsmål 188: Spm. om lydoptagelser fra politiets kommunikation viser, at der målrettet arbejdes for at fjerne meningstilkendegivelser om et frit Tibet, til justitsministeren 17.09.2015
REU, Alm.del - 2014-15 (2. samling) - Spørgsmål 190: Spm. om en redegørelse for, hvem der i politiet er ansvarlige for videregivelse af de usande oplysninger, om at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg, til justitsministeren 17.09.2015
REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 103: Orientering og kopi af Justitsministeriets pressemeddelelse og Tibetkommissionens beretning, fra justitsministeren 18.12.2017
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 670: Spm. om, hvem der har vurderet muligheden for at genskabe politiets slettede mails, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 671: Spm. om, ministerens kommentar til artiklen Tibetkommissionen fik ikke adgang til ministres mails fra dr.dk, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 672: Spm. om ministeren mener, at kommissionen har haft grundlaget for at lave en fyldestgørende undersøgelse, når kommissionen tilsyneladende ikke har haft adgang til alle relevante ministres og medarbejderes mails, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 673: Spm. om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at kommissionen tilsyneladende først under en stikprøvekontrol hos Rigspolitiet finder frem til relevant materiale, der hverken er blevet journaliseret eller udleveret til kommissionen på anden vis, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 674: Spm. om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at kommissionen tilsyneladende ikke har fået mulighed for at lave en stikprøvekontrol af udvalgte medarbejderes mail-konto i Statsministeriet, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 675: Spm. om kommissionen under sit arbejde har henvendt sig til Justitsministeriet om den manglende adgang til væsentligt materiale, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 676: Spm. om ministeren vil uddybe sin bemærkning om sletning af myndigheders e-mails muligvis var et problem i forbindelse med statsløsekommissionen, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 677: Spm. om, hvilke af de politifolk, der var ansat i Københavns Politi under de kinesiske statsbesøg, der er gået på pension, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 678: Spm. om ministeren kan bekræfte at når ansatte hos politiet flytter internt i politiet, f.eks. fra en politikreds til en anden, så flytter deres mail-konti med, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 679: Spm. om, hvem i Københavns Politi der afgjorde, hvilket materiale der skulle sendes til DUP, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 680: Spm. om, hvorfor politiets mails ikke er blevet journaliseret i sagen, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 681: Spm. om, hvorfor der ikke er skrevet udførlige referater fra politiets møder men kun konklusionerne fra møderne, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 682: Spm. om ministeren synes det er vigtigt og interessant at få adgang til politiets slettede mails, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 683: Spm. om vil ministeren, hvis det vurderes at være teknisk muligt at genskabe politiets slettede mails, tage initiativ til at de relevante mails genskabes, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 684: Spm. om ministerierne overlod det til udvalgte medarbejdere selv at undersøge om de lå inde med relevant materiale for kommissionen, til justitsministeren 24.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 686: MFU spm. om ministeren vil tage initiativ til at indhente en uafhængig ekspertvurdering, som ikke foretages af politiet eller andre parter i sagen, af muligheden for at genskabe politiets slettede e-mails, til justitsministeren 24.04.2018
Fortroligt dokument 26.04.2018
Fortroligt dokument 26.04.2018
REU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 691: Spm., om vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen havde søgt om forfremmelse inden det kinesiske statsbesøg i 2012, til justitsministeren 26.04.2018