Retsudvalget 2014-15 (2. samling)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål D
Offentligt
1548114_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
22. september 2015
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Samrådsspørgsmål D
Vil ministeren på baggrund af Østre Landsrets dom af 22. september 2015 i
sagen om Tibet-demonstrationerne ved den kinesiske præsidents besøg i juni
2012, hvor Østre Landsret anfører, at partsforklaringer, vidneforklaringer, ra-
diokommunikation og tv-klip "samlet viser", at politiet "udfoldede bestræbelser
på at hindre personer i at holde det tibetanske flag op, så det var synligt for
den kinesiske præsident", redegøre detaljeret for politiets forholdsordre i si-
tuationen med hensyn til at forhindre, at tibetanske flag var synlige for præsi-
denten, og for, hvilken del af den politimæssige eller politiske ledelse denne
forholdsordre kom fra?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
På udvalgets vegne
Peter Skaarup
formand
1/1