§ 20-spørgsmål S 276 Om artiklen »Penge, kredit og bankvæsen«.
Til: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)
Dato: 07-11-2014
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 11-11-2014
Endelig besvarelse 19-11-2014
Spørgsmålets ordlyd:
Anser ministeren det som et demokratisk problem, at pengeskabelsen i samfundet er uden for Nationalbankens kontrol, og kan ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser ved, at pengeskabelsesprivilegiet er placeret hos et stadigt faldende antal private pengeinstitutter, jf. udtalelsen fra Nationalbankens seneste kvartalsoversigt i artiklen »Penge, kredit og bankvæsen« om, at penge i den moderne økonomi skabes via de private bankers og realkreditinstitutioners udlån, og hvor der står, at »Når en bank yder et lån til en husholdning eller en virksomhed, vil provenuet fra lånet i første omgang blive krediteret låntagerens bankkonto. Et udlån vil derfor ofte i første omgang blive modsvaret af et tilsvarende indlån og dermed af en stigning i pengemængden«?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.
14:49
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:49
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:49
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
14:50
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:50
Erhvervs- og vækstministeren
Henrik Sass Larsen
14:52
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:52
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
14:54
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:54
Erhvervs- og vækstministeren
Henrik Sass Larsen
14:55
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:55
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
14:56
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:56
Erhvervs- og vækstministeren
Henrik Sass Larsen
14:57
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:57
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
14:57
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
14:57
Erhvervs- og vækstministeren
Henrik Sass Larsen
14:58
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 07-11-2014
Modtaget: 07-11-2014
Omdelt: 07-11-2014

Anser ministeren det som et demokratisk problem, at pengeskabelsen i samfundet er uden for Nationalbankens kontrol, og kan ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser ved, at pengeskabelsesprivilegiet er placeret hos et stadigt faldende antal private pengeinstitutter, jf. udtalelsen fra Nationalbankens seneste kvartalsoversigt i artiklen »Penge, Kredit og bankvæsen« om, at penge i den moderne økonomi skabes via de private banker- og realkreditinstitutioners udlån: »Når en bank yder et lån til en husholdning eller en virksomhed, vil provenuet fra lånet i første omgang blive krediteret låntagerens bankkonto. Et udlån vil derfor ofte i første omgang blive modsvaret af et tilsvarende indlån og dermed en stigning i pengemængden«?

Anser ministeren det som et demokratisk problem, at pengeskabelsen i samfundet er uden for Nationalbankens kontrol, og kan ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser ved, at pengeskabelsesprivilegiet er placeret hos et stadigt faldende antal private pengeinstitutter, jf. udtalelsen fra Nationalbankens seneste kvartalsoversigt i artiklen »Penge, Kredit og bankvæsen« om, at penge i den moderne økonomi skabes via de private banker- og realkreditinstitutioners udlån: »Når en bank yder et lån til en husholdning eller en virksomhed, vil provenuet fra lånet i første omgang blive krediteret låntagerens bankkonto. Et udlån vil derfor ofte i første omgang blive modsvaret af et tilsvarende indlån og dermed en stigning i pengemængden«?
Html-version