1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens sidste side).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren med henvisning til statsministerens udtalelser i spørgetimen den 19. maj 2015, hvor hun forklarede, at de mange brudte løfter, som Socialdemokraterne har stået fadder til efter valget i 2011, skyldtes, at der skulle ryddes op efter et påstået økonomisk overforbrug under VK-regeringen, at der i det socialdemokratiske program »Fair Løsning« fra før valget i 2011 var forslag, som ville have medført en finanspolitisk stramning?
(Spm. nr. S 1296).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Vil ministeren med henvisning til statsministerens udtalelser i spørgetimen den 19. maj 2015, hvor hun sagde, at der var sket et overforbrug i den offentlige sektor under VK-regeringen, oplyse, hvilke forslag fra statsministerens parti der ville have strammet op på de offentlige udgifter i perioden 2001-2011?
(Spm. nr. S 1297).
3) Til justitsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Mener ministeren, at flygtninge, der eksempelvis rejser på ferie i det land, de er flygtet fra, skal have inddraget deres opholdstilladelse?
(Spm. nr. S 1287).
4) Til justitsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Flygtningenævnet accepterer, at flygtninge rejser på ferie i det land, de er flygtet fra, og giver det anledning til at ændre udlændingeloven, så alle flygtninge får inddraget deres opholdstilladelse, hvis de eksempelvis rejser tilbage på ferie?
(Spm. nr. S 1288).
5) Til kulturministeren af:
Morten Marinus (DF):
Hvordan forholder ministeren sig til de kritiske protester/indsigelser fra landets 150 ikkekommercielle lokalradioer, der er indkommet som svar på den bekendtgørelse, der har været i høring vedrørende en ny lokalradioordning?
(Spm. nr. S 1305 (omtrykt)).
6) Til undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Lyngby Private Skole har skrinlagt sine planer om at oprette en international skole, fordi Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt, man vil undersøge muligheden for at oprette en kommunal international skole som følge af lov om kommunale internationale skoler?
(Spm. nr. S 1294).
7) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Trine Mach (SF):
Hvordan forholder ministeren sig til HK's og Dansk Erhvervs vurdering af, at danske børnefamilier er presset til at arbejde mindre, fordi de ikke kan finde pasningsmuligheder til deres børn?
(Spm. nr. S 1290).
8) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Trine Mach (SF):
Mener ministeren, at de nuværende åbningstider i daginstitutionerne, hvor 54 ud af 98 kommuner har daginstitutioner, der har åbent efter kl. 17, kan understøtte en familie med to udearbejdende forældre på fuldtid med skæve arbejdstider, som f.eks. sygeplejersker og politibetjente?
(Spm. nr. S 1292).
9) Til miljøministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Kan det efter ministerens opfattelse udelukkes, at grundvandet forurenes lovligt som følge af de tilladelser til anvendelse af kemikalier, som er givet i forbindelse med prøveboringen efter skifergas i Dybvad?
(Spm. nr. S 1299).
10) Til miljøministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at grundvandet ikke lovligt kan forurenes med kemikalier i forbindelse med prøveboringen efter skifergas i Dybvad?
(Spm. nr. S 1300).
11) Til miljøministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Hvordan skal den nye aftale om dåsepant på tyske dåser i praksis fungere?
(Spm. nr. S 1301).
12) Til miljøministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at der skal betales mere pant for de tyske dåser, end der udbetales for de selv samme dåser ved indlevering i Danmark?
(Spm. nr. S 1304).
13) Til skatteministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad er ministerens holdning til, hvilke skattemæssige virkninger det skal have for de pågældende borgere, at nogle ikke har kunnet benytte deres bolig i op til 1½ år som følge af stormfloden Bodil i december 2013?
(Spm. nr. S 1295).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0