1) Spørgetimen med statsministeren.
Forespørgsel til justitsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om tværfaglige sociale indsatser.
Af Trine Mach (SF) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
(Anmeldelse 12.05.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om befolkningers ret til selvbestemmelse.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015. Forhandling 12.05.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 52 af Nikolaj Villumsen (EL), Søren Pind (V), Jacob Lund (S), Lone Loklindt (RV), Holger K. Nielsen (SF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF)).
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015. Forhandling 12.05.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Jacob Lund (S), Lone Loklindt (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Lars Barfoed (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 09.04.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 12.05.2015).
Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 12.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 12.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 12.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 05.05.2015. 2. behandling 12.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 19.02.2015. 1. behandling 27.02.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 12.05.2015. Tillægsbetænkning 13.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 19.03.2015. 1. behandling 26.03.2015. Betænkning 06.05.2015. 2. behandling 12.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om varig nedsættelse af ministervederlag.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 18.02.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om politikernes pensionsalder.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om mindre lukrativ optjening af pension for ministre.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om mindre lukrativ beregning af pension til ministre.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om et mere rimeligt loft for politikerpensioner.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i skolerne.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 02.12.2014. 1. behandling 26.03.2015. Betænkning 05.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod, at danske statsborgere og herboende udlændinge rejser ind i Syrien og Nordirak, og effektive reaktionsmuligheder ved overtrædelse af forbuddet.
Af Martin Geertsen (V), Martin Henriksen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF).
(Fremsættelse 19.03.2015. 1. behandling 17.04.2015. Betænkning 12.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v.
Af Mai Mercado (KF) og Mike Legarth (KF).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 17.04.2015. Betænkning 13.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 06.05.2015. Anmeldelse (i salen) 08.05.2015. 1. behandling 12.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 12.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark.
Af Esben Lunde Larsen (V) og Per Stig Møller (KF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet).
Af Rosa Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 07.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 08.04.2015).
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ledsageordning for udviklingshæmmede.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedret ledsageordning for børn og voksne med handicap.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om klare regler for definitionen af enlige forsørgere og enlige pensionister.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at sikre børn i dagtilbud et udviklende, sikkert og sundt børnemiljø – en arbejdsmiljølov for børn.
Af Trine Mach (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om familiepolitik.
Af Trine Mach (SF) og Rosa Lund (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 21. maj 2015.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0