1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. (Udvidelse af den sikrede personkreds).
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at 75 pct. af en flybesætning skal være direkte ansat i luftfartsselskabet.
Af Eigil Andersen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af godskørselsloven, så hele vogntog kan tilbageholdes.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 05.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om standsning af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov.
Af Henrik Høegh (V), Pia Adelsteen (DF), Villum Christensen (LA) og Daniel Rugholm (KF).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 24.03.2015).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Christian Juhl (EL):
Når ministeren til Avisen.dk har sagt, at regeringen har fundet 4 mia. kr. til arbejdsløse, hvad mener ministeren præcis, at disse 4 mia. kr. skal bruges til?
(Spm. nr. S 1216, skr. begr.).
2) Til justitsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Er det ministerens holdning, at regeringen har handlet tilstrækkelig resolut og effektivt for at imødekomme de bekymringer omkring sikkerheden, som det jødiske samfund i Danmark gentagne gange har rejst over for regeringens skiftende justitsministre?
(Spm. nr. S 1219. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
3) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er det efter ministerens holdning tilfredsstillende, at regeringen oplyste, at sikkerheden omkring synagogen var blevet øget øjeblikkelig umiddelbart efter terrorangrebet i København, når der i virkeligheden gik ca. 4 timer?
(Spm. nr. S 1218. Medspørger: Inger Støjberg (V)).
4) Til justitsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Er ministeren tilfreds med, at ministeren ikke tidligere i forløbet efter terrorangrebet rettede de forkerte oplysninger om den øjeblikkelig øgede bevogtning af synagogen, som regeringen gav offentligheden?
(Spm. nr. S 1221. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
5) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til at sikre, at der gives besked til de institutioner, der arbejder med kriminalpræventivt arbejde, som f.eks. boligorganisationer og gadeplansmedarbejdere, om kritiske løsladelser af hardcore bandetilknyttede og radikaliserede fanger fra fængslerne?
(Spm. nr. S 1225. Medspørger: Christian Langballe (DF)).
6) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Danmark har siden episoden med Muhammedtegningerne været i højeste terrorberedskab, så hvorfor var regeringen og politiet så forholdsvis uforberedte på terrorangrebet både mentalt, og hvad angår udstyr, og er det ikke til syvende og sidst regeringens og ministerens ansvar, at terrorberedskabet ikke var bedre?
(Spm. nr. S 1228).
7) Til justitsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Er det ministerens holdning, at beskyttelsen af det jødiske samfund er og har været tilstrækkeligt prioriteret i politiindsatsen de senere år?
(Spm. nr. S 1220. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
8) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Vil ministeren tage initiativ til at genoptage forhandlingerne om en samlet og varig styrkelse af indsatsen mod terror?
(Spm. nr. S 1222. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
9) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvornår gik det op for regeringen, at man havde misinformeret om beskyttelsen af det jødiske samfund og synagogen i Krystalgade, og underrettede man offentligheden og Folketingets partier med det samme?
(Spm. nr. S 1227. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
10) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er forklaringen på, at myndighederne op til terrorangrebet i København flere gange ignorerede det jødiske trossamfunds anmodning om politibeskyttelse, og hvad er årsagen til, at den jødiske synagoge i Krystalgade ikke blev bedre beskyttet, da den første del af terrorangrebet havde fundet sted i Krudttønden, for man kunne derved have undgået drabet på Dan Uzan?
(Spm. nr. S 1229).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Christian Juhl (EL):
Vil ministeren anmode STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) om at ændre/tilbagekalde skrivelse nr. 10340 af 19. december 2014, der kan være problematisk i forhold til anden lovgivning, f.eks. persondataloven og forvaltningsloven, samt kan opleves som en alvorlig krænkelse af privatlivets fred?
(Spm. nr. S 1217, skr. begr. (omtrykt)).
12) Til transportministeren af:
Jane Heitmann (V):
På baggrund af svar på spørgsmål nr. S 1158 vil ministeren så oplyse, hvad der konkret efter ministerens overbevisning har ændret sig, siden der ikke skal være IC-togstop på Langeskov Station?
(Spm. nr. S 1210).
13) Til transportministeren af:
Ellen Trane Nørby (V):
Mener ministeren, at mobiliteten mellem landsdelene er blevet bedre efter nedlæggelsen af indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn?
(Spm. nr. S 1226. Medspørger: Peter Juel Jensen (V)).
14) Til miljøministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Er ministeren enig i, at det er afgørende, at Total overholder godkendelserne til den igangværende efterforskningsboring i Dybvad til punkt og prikke?
(Spm. nr. S 1208, skr. begr.).
15) Til miljøministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren flytte myndighedsansvar for den eksisterede VVM vedrørende efterforskningsboringen i Dybvad til Miljøministeriet?
(Spm. nr. S 1209, skr. begr.).
16) Til miljøministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Ministeren svarede i spørgsmål nr. S 1162 om, hvorvidt regeringen er parat til at nedjustere sit overordnede mål om at reducere kvælstofudledningen med 7.800 ton frem mod 2021, at regeringen ikke har taget endelig stilling til indsatsbehovet, og over hvor lang en periode det skal indfries – vil det sige, at regeringen er parat til at nedjustere det meget vidtgående reduktionsmål eller udskyde reduktioner til næste planperiode, hvis det tværministerielle udvalg, som regeringen har nedsat, anbefaler det?
(Spm. nr. S 1223).
17) Til miljøministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Med henvisning til ministerens svar på spørgsmål nr. S 1161 vil ministeren så forklare, hvorfor regeringen ikke vil garantere, at regeringen vil sende nye vandplaner i høring i 6 måneder, når regeringen efter sommerferien 2015 har taget endelig stilling til, hvordan og hvornår målet om at reducere de resterende 6.200 ton kvælstof skal nås?
(Spm. nr. S 1224).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0