Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 18.03.2015. 1. behandling 24.03.2015. Betænkning 30.04.2015. 2. behandling 12.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 06.05.2015. Anmeldelse (i salen) 08.05.2015).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 22.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver.
Af Brian Mikkelsen (KF), Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF) og Ole Birk Olesen (LA).
(Fremsættelse 18.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om afgift på brændeovne i kollektivt energiforsynede områder.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod gmo-dyrkning i Danmark.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.03.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om befolkningers ret til selvbestemmelse.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. maj 2015.
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. maj 2015.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0