Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.
Af Claus Hjort Frederiksen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Søren Espersen (DF), Helle Løvgreen Mølvig (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF), Uffe Elbæk (ALT), Johan Lund Olsen (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF) m.fl.
(Anmeldelse 14.04.2015. Fremme 16.04.2015. Forhandling 05.05.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 47 af Flemming Møller Mortensen (S), Claus Hjort Frederiksen (V), Helle Løvgreen Mølvig (RV), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF), Doris Jakobsen (SIU) og Edmund Joensen (SP). Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Johan Lund Olsen (IA), Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen (EL) og Sjúrður Skaale (JF)).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om statsforvaltningen og udsatte børn og unge.
Af Karina Adsbøl (DF) og Karin Nødgaard (DF).
(Anmeldelse 17.04.2015. Fremme 21.04.2015. Forhandling 05.05.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Karina Adsbøl (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Karen Ellemann (V), Julie Skovsby (S), Helge Vagn Jacobsen (RV), Trine Mach (SF), Pernille Skipper (EL), Thyra Frank (LA) og Tom Behnke (KF)).
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 28.04.2015. 2. behandling 05.05.2015. Ændringsforslag nr. 1-3 af 06.05.2015 til 3. behandling af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder.
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 17.03.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter.
Af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF).
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 24.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler, der skal bidrage til effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet og til tættere samarbejde om efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF).
(Fremsættelse 17.02.2015. 1. behandling 09.04.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 26.02.2015. 1. behandling 20.03.2015. Betænkning 22.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 04.02.2015. 1. behandling 27.02.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 18.02.2015. 1. behandling 27.02.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 18.03.2015. 1. behandling 24.03.2015. Betænkning 30.04.2015. Ændringsforslag nr. 4 af 05.05.2015 uden for betænkningen af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)).
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 08.04.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til jernbanelov.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 26.03.2015. Betænkning 05.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod opbevaring af hjemmeværnsvåben i hjemmet.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd).
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF).
(Fremsættelse 24.04.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffelovens bestemmelse om betleri.
Af Peter Skaarup (DF) og Mai Mercado (KF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at udenlandske statsborgere skal afsone hele reststraffen ved overtrædelse af indrejseforbud.
Af Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for at fremsætte bombetrusler, der forstyrrer den offentlige transport m.v.
Af Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hastighedsgrænser og anvendelse af automatisk fartkontrol på farlige steder i trafikken.
Af Kristian Phil Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en whistleblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0