Fremsat: 23-10-2007

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Vil ministeren forholde sig til, om det skønnes rimeligt, at en dansk udvekslingsstuderende, der efter mere end 6 måneders studier på et udenlandsk universitet, som har en udvekslingsaftale med et dansk universitet, ved hjemkomst ikke straks og problemfrit kan tilmeldes folkeregisteret i Danmark og modtage et sygesikringskort uden at skulle igennem en længerevarende sagsbehandling?
(Spm. nr. S 1123).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Finder ministeren det rimeligt, at en dansk udvekslingsstuderende, som er dansk skatteyder, er født og opvokset i Danmark og har dansk pas, efter mere end 6 måneders udveksling på et universitet i udlandet ved hjemkomst til Danmark ikke straks kan tilmelde sig folkeregisteret og få en adresse og dermed f.eks. få et sygesikringskort, ret til at låne bøger på biblioteker til brug for sit videre studie og mulighed for f.eks. at købe og oprette en telefon, og mener ministeren, at disse forhindringer er befordrende for, at unge mennesker ønsker at leve op til regeringens ønsker om, at unge studerende skal tage en del af deres uddannelse i udlandet?
(Spm. nr. S 1124).
3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at der er sket serviceforringelser som følge af den økonomiske minusvækst, som kommunerne har været udsat for i de seneste 3 år?
(Spm. nr. S 1137).
4) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er det ministerens opfattelse, at man godt kan få samme eller bedre velfærd inden for en uændret økonomisk ramme?
(Spm. nr. S 1138).
5) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at Rigspolitiet har ændret praksis, så det ikke længere er tilladt at køre studenterkørsel i veteranlastbiler, og agter ministeren at foretage sig noget i den henseende?
(Spm. nr. S 1117 (omtrykt). Medspørger: Michael Aastrup Jensen (V)).
6) Til justitsministeren af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Deler ministeren flere århusianske butiksejeres følelse af, at det er krænkende for retsbevidstheden, når politiet ikke kommer ud ved anmeldelse af butikstyverier, og de blot får besked fra politiet på selv at få tyven til at underskrive anmeldelsen, og agter ministeren at gøre noget i den henseende?
(Spm. nr. S 1118. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
7) Til justitsministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse først at udsætte besvarelsen af Europaudvalgets spørgsmål 4, alm. del, stillet den 13. oktober 2014, med 4-6 uger for derefter mere end et halvt år senere slet ikke at have svaret på spørgsmålet eller meldt tilbage, når der rykkes for, hvornår ministeren forventer at svare?
(Spm. nr. S 1134).
8) Til justitsministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Hvad vil ministeren gøre, for at Europaudvalgets spørgsmål 4, alm. del, kan blive besvaret snarest?
(Spm. nr. S 1135, skr. begr.).
9) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Annette Vilhelmsen (SF):
Hvad er status på oprettelsen af en cand.pæd.psych.-uddannelse, og vil ministeren ikke anerkende, at der er et behov for genoprettelse af uddannelsen?
(Spm. nr. S 1097 (omtrykt). Medspørger: Bertel Haarder (V)).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Steen Gade (SF):
Er ministeren enig i, at ATP foruden hensyn til økonomisk afkast også har et bredere samfundsansvar, som mindst er på linje med øvrige virksomheders?
(Spm. nr. S 1132).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Steen Gade (SF):
Kan ministeren bekræfte, og mener ministeren i givet fald, at det er tilfredsstillende, at ATP som aktionær ikke kan stemme for et forslag om at bruge en del af afkastet fra salget af Cheminova til at fjerne giftdepotet ved Høfde 42, og at forslaget derfor risikerer at falde, fordi der ikke er et kvalificeret flertal?
(Spm. nr. S 1133).
12) Til fødevareministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Mener ministeren, at det er rimeligt at bruge 940.000 skattekroner på at udarbejde tre simple kostråd?
(Spm. nr. S 1131).
13) Til transportministeren af:
Peter Juel Jensen (V):
Vil ministeren gribe ind over for Københavns Lufthavn og sikre indenrigspassagererne rimelige forhold både med hensyn til ventetid i Security og tilgængelighed?
(Spm. nr. S 1136, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0