Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 24.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 17.03.2015. Betænkning 14.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 16.04.2015. 2. behandling 21.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om plantedække m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 15.01.2015. 1. behandling 27.01.2015. Betænkning 15.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 18.03.2015. Betænkning 16.04.2015. 2. behandling 21.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 18.03.2015. Betænkning 16.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning. (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning 14.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. (Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, ændring af kriterierne for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 05.02.2015. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 14.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 16.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 22.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 16.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 15.04.2015. 2. behandling 21.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for chikane mod offentligt ansatte tjenestemænd i fritiden m.v.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 27.01.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 16.04.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 26.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.
Af Peter Skaarup (DF), Eigil Andersen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Charlotte Dyremose (KF) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 26.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl. .
(Fremsættelse 07.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kædeansvar.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 26.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om voksenattester til personer, der arbejder med udviklingshæmmede.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 17.02.2015).
Forslag til beslutningsforslag om forbud mod kæde-fætter-kusine-ægteskaber.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 22.04.2015).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om, at det altid skal kunne betale sig at arbejde.
Af Jacob Jensen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 24.03.2015. Fremme 26.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. april 2015.
Forespørgsel til handels- og udviklingsministeren om et investor-stat-tvistbilæggelsessystem i EU-USA-frihandelsaftalen.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 24.03.2015. Fremme 26.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. april 2015.
PUNKT 15 OG 16 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0