Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.
Af Claus Hjort Frederiksen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Søren Espersen (DF), Helle Løvgreen Mølvig (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF), Uffe Elbæk (ALT), Johan Lund Olsen (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF) m.fl.
(Anmeldelse 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven. (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 25.03.2015. 2. behandling 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 04.02.2015. 1. behandling 17.02.2015. Betænkning 24.03.2015. 2. behandling 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 28.11.2014. Betænkning 26.03.2015. 2. behandling 14.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. (Forbrugerklageloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 09.04.2015. 2. behandling 14.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. (Elsikkerhedsloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 26.03.2015. 2. behandling 14.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven. (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 05.02.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 24.03.2015. 2. behandling 14.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om realitetsbehandling af traktatkrænkelsessagen om salg af løs snus.
Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015. Betænkning 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 22.01.2015. 1. behandling 03.02.2015. Betænkning 24.03.2015. 2. behandling 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 09.04.2015. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 17.03.2015. Betænkning 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 26.02.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Midlertidige opholdssteder til flygtninge).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 18.03.2015. 1. behandling 27.03.2015. Betænkning 14.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 06.02.2015. Betænkning 09.04.2015).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 06.02.2015. Betænkning 09.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 17.03.2015. Betænkning 09.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte. (Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 18.02.2015. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 07.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 14.04.2015).
Forslag til lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 04.02.2015. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 26.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 11.03.2015. Betænkning 09.04.2015).
Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at genoprette retstilstanden for taxikørsel i offentlig servicetrafik (OST-kørsel).
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 11.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at forlænge anden etape af Kalundborgmotorvejen.
Af Mike Legarth (KF) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 11.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden.
Af Frank Aaen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af delt kommuneskat.
Af Pernille Vigsø Bagge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om et forenklingsforum for den offentlige sektor.
Af Pernille Vigsø Bagge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0