1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Mener ministeren, at det vidner om god service for borgerne, at hver tredje dansker ifølge en måling af Wilke for Avisen.dk ikke oplever, at digitaliseringen har gjort kontakten til det offentlige nemmere her næsten et halvt år efter overgangen til digital post og selvbetjening over nettet fra den 1. november 2014?
(Spm. nr. S 1028).
2) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er ministeren enig med Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, i, at regeringen »har strammet kravene til, hvornår man kan få asyl«, og hvorfor har ministeren i givet fald under ministeransvar i forbindelse med behandlingen af lovforslag nr. L 72 svaret Folketinget, at »de foreslåede regler hverken udvider eller indskrænker kravene for at opnå beskyttelse i Danmark«?
(Spm. nr. S 1029, skr. begr. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
3) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Mener ministeren, at reglerne om midlertidig beskyttelse, der blev vedtaget med lovforslag nr. L 72, har haft den ønskede effekt efter lovens ikrafttræden?
(Spm. nr. S 1030. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
4) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at politiet rundtom i landet ikke har tid til at se på dagligdags kriminalitet på grund af beredskabet i kølvandet på terrorangrebet i København?
(Spm. nr. S 1039).
5) Til fødevareministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Mener ministeren ikke, at det er helt urimeligt, at de stramme danske gødningsregler betyder, at der de seneste år har været et fald i proteinindholdet i vårbyg, således at det til stadighed bliver vanskeligere at producere dansk øl på danske kornprodukter?
(Spm. nr. S 1037).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Martin Geertsen (V):
Er ministeren enig med Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, i, at »det passer ikke«, at regeringen har givet flygtningefamilier med tre børn 10.000 kr. mere om måneden, og hvorfor har ministeren i givet fald under ministeransvar oplyst, at flygtningefamilien med de gældende regler i 2011 samlet ville modtage 330.305 kr. pr. år svarende til 27.525 kr. månedligt i kontanthjælp, boligsikring, børne- og ungeydelse m.v., mens de i dag modtager 454.215 kr. svarende til 37.851 kr. månedligt – altså 10.326 kr. mere hver måned?
(Spm. nr. S 1035, skr. begr. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Martin Geertsen (V):
Hvis ministeren er enig med Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, i, at regeringens politik ikke har medført, at en flygtningefamilie med tre børn får offentlige ydelser for 10.000 kr. mere om måneden, hvilket beløb mener ministeren så vil være mere retvisende?
(Spm. nr. S 1036. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
8) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Finn Thranum (V):
Mener ministeren, at borgerne i Midtjylland må kunne forvente, at f.eks. en kørestolsbruger med knogleskørhed uden gang- og ståfunktion, som i december om natten vælter beruset ud af kørestolen og flækker øjenbrynet, har kraftig blødning, får stor bule i panden og brækker sin arm, ikke kan få hjælp af en ambulance, men i stedet må vente på en kørestolstaxa, som kommer efter 32 minutter?
(Spm. nr. S 1032).
9) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Finn Thranum (V):
Hvor lang tid mener ministeren, at det er rimeligt, at en borger skal vente, før patientombuddet vurderer, om de vil behandle en klage, og hvor lang sagsbehandlingstid vil efter ministerens opfattelse være rimelig i en ukompliceret sag?
(Spm. nr. S 1034).
10) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Hvad er ministerens forklaring på, at punkt 37 i vækstpakken, »Analyse af mulighederne for crowdfunding«, endnu ikke er offentliggjort på trods af den aftalte frist ultimo 2014?
(Spm. nr. S 1031).
11) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Hvilke udfordringer ser ministeren for anvendelse af crowdfunding i Danmark?
(Spm. nr. S 1033).
12) Til transportministeren af:
Peter Juel Jensen (V):
Hvor langt er ministeren kommet med arbejdet for at sikre Bornholm den helt nødvendige reservekapacitet, således at Bornholm stadig væk kan besejles under dårligt vejr og ved nedbrud af færger?
(Spm. nr. S 1038).
13) Til skatteministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Finder ministeren det rimeligt, at der endnu ikke er truffet en afgørelse om reklameafgiften?
(Spm. nr. S 1026).
14) Til skatteministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Finder ministeren det tilfredsstillende, at chokoladekæden Frellsen forventer at lukke flere butikker som direkte konsekvens af unfair konkurrence fra illegale slikhandlere?
(Spm. nr. S 1027).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0