1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om at fastholde mennesker med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.
Af Jane Heitmann (V) og Hans Andersen (V).
(Anmeldelse 17.02.2015. Fremme 19.02.2015. Forhandling 09.04.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 41 af Jane Heitmann (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Liselott Blixt (DF), Liv Holm Andersen (RV), Eigil Andersen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Per Løkken (KF) og Uffe Elbæk (ALT)).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 26.03.2015. 2. behandling 09.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om mænds/medmødres ret til barselsorlov.
Af Özlem Sara Cekic (SF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 17.02.2015. Betænkning 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger. (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 05.02.2015. 1. behandling 24.02.2015. Betænkning 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 22.01.2015. 1. behandling 03.02.2015. Betænkning 24.03.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven. (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 05.02.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 24.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 04.02.2015. 1. behandling 17.02.2015. Betænkning 24.03.2015).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 20.03.2015. 1. behandling 27.03.2015. Betænkning 09.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven. (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 25.03.2015).
Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 24.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 28.11.2014. Betænkning 26.03.2015).
Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. (Forbrugerklageloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 09.04.2015).
Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. (Elsikkerhedsloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 26.03.2015).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.03.2015).
Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 25.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling).
Af Morten Marinus (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om øget ansvarliggørelse i kommuner ved grove svigt i sager om overgreb og omsorgssvigt af børn.
Af Karin Nødgaard (DF) m.fl.
(Fremsættelse 19.03.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0