Forespørgsel til justitsministeren om FN's konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed.
Af Christian Langballe (DF) og Martin Henriksen (DF).
(Anmeldelse 07.04.2015).
Forespørgsel til forsvarsministeren om behov for anskaffelse af nye kampfly.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 07.04.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om åbning af den tyrkiske grænse mod Kobane.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2015. Fremme 17.02.2015. Forhandling 07.04.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 39 af Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Morten Bødskov (S), Søren Pind (V), Søren Espersen (DF), Helge Vagn Jacobsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, om vilkår for etablering og drift og om sagsbehandling).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 26.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 26.02.2015. Betænkning 26.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler, der skal bidrage til effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet og til tættere samarbejde om efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF).
(Fremsættelse 17.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at betragte dyr som levende væsener i lovgivningen.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.01.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-A.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.02.2015).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om at fastholde mennesker med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.
Af Jane Heitmann (V) og Hans Andersen (V).
(Anmeldelse 17.02.2015. Fremme 19.02.2015).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 14. april 2015].
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0