1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 25.03.2015).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Peter Christensen (V):
Mener ministeren, at det er i tråd med god regeringsførelse, at der endnu ikke er svaret på spørgsmål nr. 460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 og 472, som er stillet af Finansudvalget den 29. september 2014?
(Spm. nr. S 946).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er ministeren enig med LO´s formand, Harald Børsting, som til Politiko den 27. marts 2015 udtalte, at det er Venstre og ikke Socialdemokraterne, der er eksponent for, at det skal kunne betale sig at arbejde?
(Spm. nr. S 990).
3) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvorfor tror ministeren at LO´s formand, Harald Børsting, vurderer, at det er Venstre og ikke Socialdemokraterne, som er eksponent for, at det skal kunne betale sig at arbejde?
(Spm. nr. S 991).
4) Til justitsministeren af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Hvordan forholder ministeren sig til tal fra Rigspolitiets nyeste tryghedsundersøgelse, der viser, at Bispehaven i Aarhus er et af de steder i Danmark, hvor borgerne føler sig allermest utrygge, og agter ministeren i den henseende at tage initiativer?
(Spm. nr. S 960, skr. begr. (omtrykt)).
5) Til justitsministeren af:
Peter Christensen (V):
Mener ministeren, at det er i tråd med regeringsgrundlagets såkaldte forsigtighedsprincip, hvorefter regeringen ikke vil »afholde nye udgifter, uden at der er truffet beslutninger om konkrete initiativer, der skaffer pengene gennem mindst lige så store nye indtægter eller besparelser«, når regeringen først vil afklare, hvordan den foreslåede terrorpakke skal betales i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger?
(Spm. nr. S 967. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
6) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Mener ministeren, at der vil komme flere eller færre asylansøgere i 2015 og 2016 end i 2014?
(Spm. nr. S 968. Medspørger: Peter Christensen (V)).
7) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Vil ministeren inden valget fremlægge en plan for, hvordan man fremadrettet vil finansiere asyludgifterne, såfremt antallet af ansøgere fortsætter med at være på det nuværende høje niveau?
(Spm. nr. S 969. Medspørger: Peter Christensen (V)).
8) Til justitsministeren af:
Ellen Trane Nørby (V):
Vil ministeren redegøre for, hvordan hun vil sikre ordentlige forhold for medarbejderne i de over 100 år gamle sønderjyske arresthuse og modvirke fangeflugter, når ministeren afviser forslaget om at bygge en ny, moderne sønderjysk arrest i tilknytning til domhuset, på trods af at 7 ud af 16 fangeflugter fra danske arrester de seneste år er foregået fra de sønderjyske arresthuse?
(Spm. nr. S 997).
9) Til forsvarsministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Hvad kan ministeren oplyse om arbejdet med at udarbejde en konkret implementeringsplan for de i vækstaftalen fra 2014 forudsatte effektiviseringer i beredskabet i 2016 og frem?
(Spm. nr. S 970. Medspørger: Peter Christensen (V)).
10) Til undervisningsministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Overvejer ministeren, at der bør kunne gives dispensation i forhold til folkeskolens afgangseksamen i idræt?
(Spm. nr. S 995).
11) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad vil ministeren gøre for at minimere antallet af unødvendige hospitalsindlæggelser af ældre med problemer, der burde have været afværget tidligere, så de ældre i fremtiden oplever at blive behandlet med værdighed og respekt uden at føle sig utrygge?
(Spm. nr. S 993).
12) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Martin Geertsen (V):
Mener ministeren, at de 14,6 mio. kr., som regeringen i finansloven har afsat til finansiering af folkepension til flygtninge i 2018 vil være tilstrækkelige til at dække udgifterne til flygtninges folkepension på lang sigt?
(Spm. nr. S 965. Medspørger: Peter Christensen (V)).
13) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karen Ellemann (V):
Vil ministeren redegøre for, hvordan han mener reglerne i forhold til forældrebetalingen for døgnanbragte børn med handicap skal administreres?
(Spm. nr. S 971).
14) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karen Ellemann (V):
Vil ministeren redegøre for indholdet af »Skilsmissepakke 3«, som han omtalte i Go' morgen Danmark mandag den 23. marts 2015?
(Spm. nr. S 976).
15) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Tina Nedergaard (V):
Vil ministeren redegøre for regeringens længe ventede børneudspil, herunder kommentere på holdningen i forhold til centralt fastsatte minimumsnormeringer i landets daginstitutioner?
(Spm. nr. S 972).
16) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Ellen Trane Nørby (V):
Vil ministeren redegøre for, hvorfor han mener at det ikke vil gå ud over kampen mod menneskehandel, at regeringen ikke længere vil støtte det opsøgende arbejde og hjælpen til udenlandske sexarbejdere og kvinder handlet til prostitution i Danmark, som Pro Vest i Fredericia har gennemført de seneste 12 år?
(Spm. nr. S 998. Medspørger: Karen Ellemann (V)).
17) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Anser ministeren det for værende en god beslutning, at Nationalbanken har besluttet at udlicitere mønt- og seddelproduktionen, hvormed vi så risikerer, at alle danske betalingsenheder fremover trykkes i udlandet, og vil ministeren foretage sig noget i den forbindelse?
(Spm. nr. S 964. Medspørger: Alex Ahrendtsen (DF)).
18) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad agter ministeren – i lyset af at TV Øst den 10. marts 2015 bragte en måling fra YouGov, der bl.a. viser, at 31 pct. af danskerne i landområder mindst en gang om ugen oplever ustabilt mobilsignal – at gøre for at sikre stabil mobil- og bredbåndsdækning i yderområderne?
(Spm. nr. S 994).
19) Til handels- og udviklingsministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Vil ministeren inden valget redegøre for, hvilke udviklingsprojekter regeringen forventer at spare på for at kunne finansiere det høje forventede antal asylansøgere i 2015 og forventeligt også i 2016?
(Spm. nr. S 966. Medspørger: Peter Christensen (V)).
20) Til transportministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Har ministeren ændret holdning, siden han i spørgetiden onsdag den 14. maj 2014 kaldte kørsel i nødsporet for »særdeles interessant« i forhold til at fremme mobiliteten på E45 mellem Vejle og Aarhus?
(Spm. nr. S 954).
21) Til transportministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvad mente ministeren, da han i spørgetiden onsdag den 14. maj 2014 gav tilsagn om at gå videre med det meget store lokale ønske om at få nødsporene i brug på dele af E45?
(Spm. nr. S 955).
22) Til transportministeren af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Hvordan forholder ministeren sig til Randers Kommunes ønske om en østbro over Randers Fjord?
(Spm. nr. S 963).
23) Til miljøministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Hvad er ministerens begrundelse for at fjerne både arbejdspladser og vækstmuligheder i landbruget for at opnå øget biodiversitet i forbindelse med lovforslag nr. L 94, når det kunne have været undgået ved i stedet at udlægge mere urørt skov?
(Spm. nr. S 996. Medspørger: Ellen Trane Nørby (V)).
24) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Vil ministeren videreføre el- og brintbilers fritagelse for registrerings-, vægt- og ejerafgift efter 2015?
(Spm. nr. S 973. Medspørger: Peter Christensen (V)).
25) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Vil ministeren inden valget fremlægge en plan for alternativ finansiering af Togfonden DK, i lyset af at der er et lavere provenu fra omlægningen af nordsøbeskatningen end forudsat i aftalen om Togfonden DK på grund af en lavere oliepris?
(Spm. nr. S 975. Medspørger: Peter Christensen (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0