Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om kommuners og regioners brug af frivillige.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 19.02.2015. Fremme 24.02.2015. Forhandling 27.03.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Finn Sørensen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Finn Thranum (V), Astrid Krag (S), Morten Marinus (DF), Helge Vagn Jacobsen (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Birk Olesen (LA), Mike Legarth (KF) og Uffe Elbæk (ALT)).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 19.03.2015. 2. behandling 24.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 26.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse for digital selvbetjening.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 06.02.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om åbning af den tyrkiske grænse mod Kobane.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2015. Fremme 17.02.2015).
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 9. april 2015].
Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.).
Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 26.03.2015).
Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri.
(Anmeldelse 26.03.2015. Redegørelse givet 26.03.2015. Meddelelse om forhandling 26.03.2015).
Redegørelse om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).
(Anmeldelse 26.03.2015. Redegørelse givet 26.03.2015. Meddelelse om forhandling 26.03.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0