Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara.
Af Christian Juhl (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 25.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Midlertidige opholdssteder til flygtninge).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 18.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.01.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om adskillelse af regnvand og spildevand.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 03.02.2015).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om kommuners og regioners brug af frivillige.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 19.02.2015. Fremme 24.02.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 7. april 2015.
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 20.03.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0