Forespørgsel til miljøministeren om regeringens planer om at sikre og tilpasse Danmark i lyset af de kommende års klimaforandringer.
Af Steen Gade (SF) m.fl.
(Anmeldelse 24.03.2015).
Forespørgsel til handels- og udviklingsministeren om et investor-stat-tvistbilæggelsessystem i EU-USA-frihandelsaftalen.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 24.03.2015).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om, at det altid skal kunne betale sig at arbejde.
Af Jacob Jensen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 24.03.2015).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om sexchikane.
Af Özlem Sara Cekic (SF) m.fl.
(Anmeldelse 06.02.2015. Fremme 17.02.2015. Forhandling 24.03.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Jacob Lund (S), Peter Juel Jensen (V), Pia Adelsteen (DF), Liv Holm Andersen (RV) og Charlotte Dyremose (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om Kriminalforsorgens antiradikaliseringsprogram og initiativer for at undgå radikalisering af indsatte i fængslerne. (Hasteforespørgsel).
Af Peter Skaarup (DF) og Martin Henriksen (DF).
(Anmeldelse 20.03.2015. Fremme 24.03.2015. Forhandling 25.03.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Per Clausen (EL)).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 03.12.2014. 1. behandling 18.12.2014. Betænkning 17.03.2015. 2. behandling 24.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 19.03.2015. 2. behandling 24.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 25.03.2015 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 19.03.2015. 2. behandling 24.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-8 af 25.03.2015 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 19.03.2015).
Forslag til udbudslov.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 18.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i folkeskolen.
Af Lars Dohn (EL) og Rosa Lund (EL).
(Fremsættelse 20.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i skolerne.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 02.12.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at minimere mobning i skolen.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 29.01.2015).
Forslag til jernbanelov.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 11.03.2015).
PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 11-12 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0