1) Udvidet spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til justitsministeren om Kriminalforsorgens antiradikaliseringsprogram og initiativer for at undgå radikalisering af indsatte i fængslerne. (Hasteforespørgsel).
Af Peter Skaarup (DF) og Martin Henriksen (DF).
(Anmeldelse 20.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 26.02.2015. 2. behandling 19.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 26.02.2015. 2. behandling 19.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 21.01.2015. 1. behandling 29.01.2015. Betænkning 10.03.2015. (Omtrykt). 2. behandling 19.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om omlægning af gødskningsregler.
Af Mette Bock (LA) m.fl.
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 27.01.2015. Betænkning 11.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om en fødevare- og landbrugspakke.
Af Erling Bonnesen (V), René Christensen (DF) og Daniel Rugholm (KF) m.fl.
(Fremsættelse 02.12.2014. 1. behandling 27.01.2015. Betænkning 18.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2014. 1. behandling 11.12.2014. Betænkning 24.02.2015).
Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 19.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 19.03.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 03.12.2014. 1. behandling 18.12.2014. Betænkning 17.03.2015).
Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 23.01.2015. Betænkning 19.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 19.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 18.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Dohaændringen til Kyotoprotokollen.
Af klima-, energi- og bygningsministeren. (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 11.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption.
Af Pernille Skipper (EL) og Trine Mach (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.01.2015).
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2015.
(Anmeldelse 26.02.2015. Redegørelse givet 26.02.2015. Meddelelse om forhandling 26.02.2015).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om sexchikane.
Af Özlem Sara Cekic (SF) m.fl.
(Anmeldelse 06.02.2015. Fremme 17.02.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 26. marts 2015.
PUNKT 9 OG 10 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0