1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens sidste side).
Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015).
PUNKT 2-3 BEHANDLES SAMMEN.
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Vil statsministeren forklare, hvorfor regeringen konsekvent afviser at indhente informationer om væsentlige spørgsmål om Grønland fra Grønlands Landsstyre (jf. svar fra miljøministeren, MIU, alm. del, spm. 283), mens regeringen normalt er særdeles og rosværdigt hjælpsom, når det drejer sig om at indhente oplysninger fra lande uden for rigsfællesskabet for folketingsmedlemmer?
(Spm. nr. S 837).
2) Til statsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Vil statsministeren på et kommende rigsmøde, som et væsentligt initiativ til at styrke sammenholdet og den fælles forståelse i rigsfællesskabet, foreslå lagmanden og landsstyreformanden, at der indføres ny praksis, således at folketingsmedlemmer via regeringen kan stille spørgsmål til henholdsvis naalakkersuisut og Føroya Landsstýri, og tilsvarende at medlemmer af henholdsvis Inatsisartut og Føroya Løgting via deres respektive styrer kan stille spørgsmål til regeringen og således i øvrigt tilsvarende imellem parlamenterne i Nuuk og Tórshavn?
(Spm. nr. S 838).
3) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at udviklingen i antallet af offentligt ansatte fra tredje kvartal 2011 til fjerde kvartal 2014 flugter med regeringens løfter fra før valget?
(Spm. nr. S 880).
4) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Vil ministeren redegøre for, om han mener, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af ansatte i den offentlige sektor og kvaliteten af de ydelser, som det offentlige leverer?
(Spm. nr. S 881).
5) Til justitsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Er ministeren set i lyset af de massive integrationsudfordringer, som Danmark står over for, parat til at diskutere strammere regler i forhold til flygtninge og indvandrere, der kommer fra ikkevestlige lande?
(Spm. nr. S 871).
6) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Karina Adsbøl (DF):
Vil ministeren forklare, hvorfor en borger kan risikere at skulle betale sin erstatning tilbage, fordi man anker beløbets størrelse, og skal det forstås sådan, at en borger aldrig kan påklage erstatningens størrelse uden at risikere at miste det hele, og mener ministeren, at det er rimeligt?
(Spm. nr. S 882, skr. begr.).
7) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Karina Adsbøl (DF):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at patienter, der af den ene eller anden grund har været udsat for arbejdsskade eller er fejlbehandlet i sundhedssystemet, skal vente flere år på en afgørelse, og hvad vil ministeren gøre for at forbedre dette?
(Spm. nr. S 883).
8) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Martin Henriksen (DF):
Mener ministeren, at det er realistisk, at kommunerne kan integrere de mange flygtninge og deres medfølgende familiemedlemmer?
(Spm. nr. S 870 (omtrykt)).
9) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karin Nødgaard (DF):
Vil ministeren redegøre for, om regeringen finder det acceptabelt, at ni ud af ti kommuner skærer i ældreplejen, hvor udgifterne til ældrepleje pr. borger de seneste 5 år samlet set er faldet med 11,4 pct. på landsplan?
(Spm. nr. S 878).
10) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvad agter regeringen at gøre, for at det fremover undgås, at der opstår episoder, hvor en borger kan ligge hjælpeløs 3 dage uden at blive fundet, til trods for at der har været kommunalt ansatte i boligen?
(Spm. nr. S 879).
11) Til transportministeren af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Betragter ministeren det som rimeligt, når reglerne for skiltning ved motorvejsafkørsler er så rigide, at Vejdirektoratet fjerner et vejskilt med et sæt bestik, der signalerer spisested, fordi det er til fare for trafiksikkerheden, men samtidig lader et vejskilt med en seng, der signalerer overnatning, blive på samme sted, som vi senest har set det ved Purhus Kro?
(Spm. nr. S 869, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0