1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen.
Af Merete Riisager (LA) m.fl.
(Fremsættelse 29.01.2015).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er det for regeringen godt nok, når der ifølge tal fra Finansministeriet er over 17.000 danskere, for hvem det koster penge at tage et arbejde i forhold til at være på offentlig forsørgelse?
(Spm. nr. S 814).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilke reformer vil regeringen bringe i anvendelse for at sikre, at det altid skal kunne betale sig at arbejde?
(Spm. nr. S 815).
3) Til finansministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at de ca. 20 pct. af danskerne, som automatisk blev tilmeldt digital post pr. 1. november 2014, ikke kommer i klemme i forhold til krav fra det offentlige, som kun sendes til den digitale postkasse?
(Spm. nr. S 823).
4) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til at lave et samlet register hos politiet, der viser, hvor i Danmark der er opsat videoovervågning?
(Spm. nr. S 821).
5) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til et bredt politisk ønske om at undersøge muligheden for opløsning af den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir, der ud over at påstå, at de danske politikere selv bærer en stor del af ansvaret for terrorhandlingen i København for nylig, målrettet går efter at afskaffe demokratiet og indføre et islamisk kalifat og også går efter at øve indflydelse på samfundet, hvilket konkret er eksemplificeret ved, at et fremtrædende medlem af organisationen har sat sig på formandsposten for afdelingsbestyrelsen i Islandshøjparken i Nivå – efter fleres opfattelse efter et kup – hvor man som en af de første handlinger har opsagt en lejekontrakt med Frelsens Hær, der ellers har udført et tilfredsstillende arbejde i bebyggelsen?
(Spm. nr. S 830, skr. begr.).
6) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens forklaring på, at der nu rejses tiltale mod Lars Hedegaard, skønt han er den forfulgte og må leve under jorden, og hvad gør regeringen for at få dømt og pågrebet attentatmanden, der forsøgte at myrde Lars Hedegaard?
(Spm. nr. S 831).
7) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er forklaringen på, at myndighederne op til terrorangrebet i København flere gange ignorerede det jødiske trossamfunds anmodning om politibeskyttelse?
(Spm. nr. S 832).
8) Til kulturministeren af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at 40 ud af 48 medlemmer af repræsentantskabet for Statens Kunstfond bor på Sjælland, og hvordan synes ministeren, at det harmonerer med Statens Kunstfonds formål, som beskrevet i lovens § 3, stk. 3, om at fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet?
(Spm. nr. S 818, skr. begr.).
9) Til kulturministeren af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at Copenhagen Phil (Sjællands Symfoniorkester) ikke finansieres med én eneste krone fra Københavns Kommune, når Aalborg, Aarhus og Odense Kommune er forpligtet til at medfinansiere deres respektive symfoniorkestre, og betragter ministeren denne fordeling af statslige midler til symfoniorkestrene som en skævvridning af kulturstøtten?
(Spm. nr. S 819, skr. begr.).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Jens Ejner Christensen (V):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at en familie med tre børn kan modtage 454.215 kr. i samlede offentlige ydelser, når andre går på arbejde hver dag og får stort set det samme?
(Spm. nr. S 826. Medspørger: Inger Støjberg (V)).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Jens Ejner Christensen (V):
Mener ministeren, at 6 kr. i timen er tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde frem for at lade være?
(Spm. nr. S 828. Medspørger: Inger Støjberg (V)).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Andersen (V):
Mener ministeren, at der skal gøres mere for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde?
(Spm. nr. S 827. Medspørger: Jens Ejner Christensen (V)).
13) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Andersen (V):
Mener ministeren, at 470 kr. om måneden er tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde frem for ikke at arbejde?
(Spm. nr. S 829. Medspørger: Jens Ejner Christensen (V)).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Når ministeren flere gange har udtalt, at et ægtepar på kontanthjælp over 30 år med børn vil kunne opnå 2.000 kr. ekstra pr. måned, vil ministeren så bekræfte, at det kun er, hvis begge begynder at arbejde, og mener ministeren så, det er realistisk, at begge kommer i arbejde samme måned, set i lyset af at kun mellem 0,4 og 1,5 pct. af ægteparrene på kontanthjælp forlader systemet på en almindelig måned?
(Spm. nr. S 834. Medspørger: Hans Andersen (V)).
15) Til undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Vil ministeren skærpe tilsynet med muslimske friskoler, efter at BT den 24. februar 2015 har afsløret, at det var en muslimsk friskolelærer, Naji Dyndgaard, og hans forening, der stod bag arrangementet med en moske og en indbudt imam, som i sin prædiken opfordrede til krig mod jøder?
(Spm. nr. S 765).
16) Til undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Hvorfor bryder ministeren folkeskoleforliget ved at ændre i folkeskoleloven uden om forligspartierne i sagen om de kommunale internationale skoler?
(Spm. nr. S 816).
17) Til transportministeren af:
Karsten Nonbo (V):
Hvornår vil ministeren i forligskredsen drøfte et fremrykket forløb for undersøgelse, finansiering og anlæg af de nordvendte ramper ved Ulse, som ministeren i svaret på Transportudvalgets spørgsmål 216, alm. del, har anført som en mulighed, og som Venstre ved mail af 22. januar 2015 kl. 09.31 fra Kristian Pihl Lorentzen har bedt om måtte komme på dagsordenen i forligskredsen på det førstkommende møde?
(Spm. nr. S 757).
18) Til transportministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Vil ministeren som anbefalet i Teknologirådets rapport fra 2014 arbejde for en national strategi for droner?
(Spm. nr. S 822).
19) Til transportministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at det er en acceptabel løsning at føre togsporene uden om Ringsted Station?
(Spm. nr. S 824).
20) Til transportministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at Banedanmark skal bruge ressourcer på at undersøge en sporløsning, der fører de nye spor uden om Ringsted Station, Region Sjællands næststørste pendlerstation uden for det gamle Hovedstadens Trafikselskab?
(Spm. nr. S 825).
21) Til transportministeren af:
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):
Er ministeren enig i, at eventuelt resterende udisponerede midler i handicaptilgængelighedspuljen bør udmøntes hurtigst muligt?
(Spm. nr. S 835).
22) Til transportministeren af:
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):
Vil ministeren tage initiativ til at forbedre adgangsforholdene for handicappede på Børkop Station?
(Spm. nr. S 836).
23) Til skatteministeren af:
Inger Støjberg (V):
Vil regeringen være med til at lette skatten for de lavestlønnede, så de får mere ud af at gå på arbejde?
(Spm. nr. S 833. Medspørger: Hans Andersen (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0