1) Spørgetime med statsministeren.
2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Anita Christensen (DF).
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om travlheden på landets fødeafdelinger.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 27.11.2014. Fremme 02.12.2014. Forhandling 26.02.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Julie Skovsby (S), Marlene Borst Hansen (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL) og Daniel Rugholm (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om danske statsborgeres deltagelse i kampene i Irak og Syrien.
Af Søren Pind (V) og Karsten Lauritzen (V).
(Anmeldelse 19.12.2014. Fremme 13.01.2015. Forhandling 26.02.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Søren Pind (V), Marie Krarup (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Trine Bramsen (S), Zenia Stampe (RV), Sanne Rubinke (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 19.02.2015. 2. behandling 24.02.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 12.12.2014. 1. behandling 23.01.2015. Betænkning 26.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO2-udledning fra biomasse som supplement til det nationale CO2-regnskab.
Af Per Clausen m.fl.
(Fremsættelse 23.01.2015).
Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at indstille forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU.
Af Pia Adelsteen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.01.2015).
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 26.02.2015).
Forespørgsel til kulturministeren om relationen mellem sport og politik ved store sportsbegivenheder.
Af Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 17.02.2015. Fremme 19.02.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 17. marts 2015.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0