1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at en dom fra EU-Domstolen fra 2012 har givet Holland udvidede muligheder for grænsekontrol, hvorfor har regeringen ventet i 2 år på at styrke grænsekontrollen, som statsministeren bebudede i åbningstalen, og hvad er begrundelsen for, at regeringen nu i modsætning til tidligere alligevel ønsker en stærkere grænsekontrol?
(Spm. nr. S 94 (omtrykt). Medspørger: Martin Henriksen (DF)).
2) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at grænsekontrollen i Københavns Lufthavn pr. 27. august i år blev yderligere svækket, i og med at politiet i lufthavnen nu ikke længere er med i det såkaldte PIU-samarbejde, hvor man hidtil bl.a. har kunnet se passagerlister og kreditkortinformationer til brug for analyser af flyankomster som grundlag for, hvilke fly der skulle udsættes for særlig kontrol, og hvad agter ministeren at gøre ved det akutte problem?
(Spm. nr. S 106. Medspørger: Martin Henriksen (DF)).
3) Til justitsministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Er ministeren enig i, at regeringen har lempet udlændingepolitikken 31 gange siden sin tiltræden i 2011?
(Spm. nr. S 113. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
4) Til justitsministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Hvad er ministerens forventning til virkningen af regeringens bebudede justering i adgang til familiesammenføring for visse flygtninge, når justeringen antagelig alene vil have betydning for en tredjedel af de syriske asylansøgere?
(Spm. nr. S 115. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
5) Til justitsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Er ministeren enig i, at regeringen siden sin tiltræden har gjort det betydelig mere attraktivt at søge til Danmark som asylansøger?
(Spm. nr. S 114. Medspørger: Jakob Engel-Schmidt (V)).
6) Til justitsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Finder ministeren det tilfredsstillende, at danskere og udlændinge bosat i Danmark i de kommende måneder frit kan rejse til Syrien og deltage i væbnet kamp helt uden konsekvenser fra det danske samfunds side, fordi regeringen ikke kan tage sig sammen til at fremsætte et lovforslag inden december?
(Spm. nr. S 116. Medspørger: Jakob Engel-Schmidt (V)).
7) Til kulturministeren af:
Lars Barfoed (KF):
Mener ministeren, at det vil styrke eller svække Danmarks Radio som public service-virksomhed at nedlægge Underholdningsorkesteret?
(Spm. nr. S 79, skr. begr. (omtrykt) Medspørger: Jørgen Arbo-Bæhr (EL)).
8) Til kulturministeren af:
Lars Barfoed (KF):
Henset til, at public service handler om at være der, hvor markedet ikke er, er det så ikke mærkeligt, at DR satser på områder som sport og unge, hvor markedet for tv i høj grad er til stede, mens der spares netop på et sted, hvor det kommercielle tv-marked aldrig vil kunne løfte opgaven?
(Spm. nr. S 80 (omtrykt) Medspørger: Jørgen Arbo-Bæhr (EL)).
9) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvordan agter ministeren at sikre, at de berørte borgere fra stormfloden i december 2013, der endnu er fastlåst i en meget uholdbar situation, får den nødvendige psykosociale støtte fra kommuner og regioner, de har krav på, så de ikke får langvarige men, men igen kan blive gode, ressourcestærke borgere?
(Spm. nr. S 111).
10) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karen Ellemann (V):
Hvad er status på regeringens sociale 2020-plan?
(Spm. nr. S 112).
11) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Preben Bang Henriksen (V):
Hvad er ministerens holdning til det forhold, at bankerne – eller i hvert fald visse banker – ikke i forbindelse med en kundes investering i den af banken anbefalede investeringsforening, i købsnotaen eller forud herfor har gjort opmærksom på, hvilket beløb der tilgår den rådgivende bank, dels i forbindelse med købet, dels årligt herefter?
(Spm. nr. S 82).
12) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at der findes borgere, der endnu ikke har fået en endelig afklaring fra Stormrådet eller deres forsikringsselskab på deres sag, efter stormfloden Bodil ramte Danmark tilbage i december 2013, og derfor stadig er fastlåste i en meget uholdbar situation, som både udfordrer deres evne til at klare hverdagens almindelige udfordringer, deres arbejde og ikke mindst deres mentale og fysiske helbred?
(Spm. nr. S 110).
13) Til miljøministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Hvordan mener ministeren, at ministerens planer om at stoppe for muligheden for både at sprøjte og gøde § 3-arealerne er i harmoni med vækstaftalen?
(Spm. nr. S 103).
14) Til miljøministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Hvordan vil ministeren sikre, at § 3-arealer med forbud mod gødskning også fremover kan afgræsses?
(Spm. nr. S 104).
15) Til transportministeren af:
Preben Bang Henriksen (V):
Hvad er ministerens holdning til fremdriften i etableringen af den tredje Limfjordsforbindelse?
(Spm. nr. S 81).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0