1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Er ministeren enig med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, der i Ugebrevet A4 bakker op om Skandiamodellen, der ser på effekterne af f.eks. tidlig indsats og forebyggelse?
(Spm. nr. S 666, skr. begr.).
2) Til finansministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Hvorfor har ministeren efter 3½ år stadig ikke præsenteret os for arbejdet med at se på regnemodellerne i Finansministeriet som lovet i regeringsgrundlaget?
(Spm. nr. S 667, skr. begr.).
3) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Finder ministeren det rimeligt, at amerikanere, der kommer til Danmark og har kørt i over 20 år i USA, skal op til en ny kontrollerende køreprøve i Danmark, når russere eller koreanere blot kan få ombyttet deres kørekort til et dansk kørekort uden at skulle igennem samme prøve i Danmark, og hvornår får regeringen rettet op på denne åbenlyse uretfærdighed?
(Spm. nr. S 696).
4) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Folketinget ved en tidligere lejlighed har givet statsborgerskab til en person, som PET havde advaret imod, og vil ministeren i lyset af terrorangrebet i København fremadrettet sikre, at advarsler fra PET om konkrete personer får den konsekvens, at der ikke tildeles dansk statsborgerskab?
(Spm. nr. S 750).
5) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at det er svært at udvise udlændinge, der er dømt for terror i Danmark, og som også har en udvisningsdom, og vil ministeren undersøge mulighederne for at få de udvisningsdømte udvist til andre lande end de lande, hvor de er statsborgere, og undersøge mulighederne for at lade udvisningsdømte, der er løsladte og lever på tålt ophold i Danmark, bære en elektronisk fodlænke som et vilkår for løsladelsen?
(Spm. nr. S 752, skr. begr.).
6) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad vil ministeren gøre ved, at islamister som Said Mansour kan forkynde deres hadepropaganda og opildne til vold og terror i fængsler, uden at myndighederne skrider ind, og ville det ikke være formålstjenligt at få det stoppet som et led i terrorbekæmpelsen?
(Spm. nr. S 751).
7) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad vil regeringen på baggrund af terrorangrebet gøre for at sikre jøderne, og her tænkes først og fremmest på en sikring af Carolineskolen og synagogen i Krystalgade?
(Spm. nr. S 753).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Jørgen Arbo-Bæhr (EL):
Hvad er ministerens holdning til ILO's kritik af arbejdsforholdene i Qatar og Qatars reaktion på kritikken siden juni 2014?
(Spm. nr. S 745).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Jørgen Arbo-Bæhr (EL):
Hvis Qatar ikke følger ILO-forpligtelserne vedrørende migrantarbejdernes arbejdsforhold, hvilke yderligere skridt vil ministeren så arbejde for?
(Spm. nr. S 746).
10) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Finder ministeren det rimeligt, at Aarhus Kommune skal modtage 231 pct. flere kvoteflygtninge i år end sidste år, når en af verdens rigeste byer, København, ikke skal tage imod en eneste kvoteflygtning i 2015, og hvad agter regeringen at gøre for at rette op på denne åbenlyse skævhed i fordelingen af kvoteflygtninge?
(Spm. nr. S 735, skr. begr. (omtrykt)).
11) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Michael Aastrup Jensen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at Aarhus Kommune, som på nuværende tidspunkt kæmper med at skaffe tilstrækkelig med boliger til sine indbyggere, i år skal finde nye boliger til 516 kvoteflygtninge, og finder ministeren det nødvendigt at gøre noget i den henseende?
(Spm. nr. S 736, skr. begr. (omtrykt)).
12) Til fødevareministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvorfor har ministeren i en pressemeddelelse af 10. juni 2014 valgt at udtale sig om skyldsspørgsmål i en sag om fund af ulovligt antibiotika i en svinebesætning nær Viborg?
(Spm. nr. S 754).
13) Til fødevareministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Har ministeren med sit engagement i sagen beskrevet i en pressemeddelelse af 10. juni 2014 sikkerhed for, at sagen er behandlet efter § 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, således at kontrolaktionens efterforskning blev overdraget til politiet straks efter fundet af det ulovlige antibiotika?
(Spm. nr. S 755).
14) Til transportministeren af:
Preben Bang Henriksen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at flere og flere flypassagerer for at opnå retmæssig kompensation i henhold til EU's passagerforordning nr. 261/2004 finder det nødvendigt at anvende retshjælpsfirmaer og herved betale 25 pct. af den kompensation, som EU har vedtaget, og finder ministeren det rimeligt, at der i praksis – henset til de omkostninger, der er forbundet med domstolsbehandling – ikke er andre muligheder for passageren?
(Spm. nr. S 692).
15) Til transportministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Er ministeren bekendt med, om der i forlængelse af mødet mellem de danske handicaporganisationer, Banedanmark og DSB den 24. februar 2015 bliver etableret en elevator på Tinglev Station, hvor der allerede pågår en renovering?
(Spm. nr. S 748, skr. begr.).
16) Til transportministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Er ministeren bekendt med, om der i forlængelse af mødet mellem de danske handicaporganisationer, Banedanmark og DSB den 24. februar 2015 bliver etableret elevatorer på stationerne Rødekro, Padborg, Lunderskov og Børkop?
(Spm. nr. S 749, skr. begr. (omtrykt)).
17) Til miljøministeren af:
Preben Bang Henriksen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at en borger, der fra en kommune har modtaget byggetilladelse og supplerende oplysning om, at byggeriet ikke var i strid med en række love, bl.a. planloven og naturbeskyttelsesloven, alligevel kan blive mødt med krav om nedrivning af de ejendomme, der er opført i henhold til den givne tilladelse?
(Spm. nr. S 734, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0