Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om kommuners og regioners brug af frivillige.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 19.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 18.12.2014. Betænkning 05.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at personfarlig kriminalitet begået af prøveløsladte altid skal udløse reststraffen.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 04.12.2014. Betænkning 05.02.2015).
Forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 19.02.2015).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 19.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 18.12.2014. Betænkning 17.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 22.01.2015. Betænkning 17.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele afdelinger).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 22.01.2015. Betænkning 17.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 22.01.2015. Betænkning 17.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 18.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om en national undersøgelse af plejeboligenheder.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger. (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 05.02.2015).
Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Præcisering af EU-støtteordninger omfattet af loven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammensætning m.v. i promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug samt formkrav til klager m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 05.02.2015).
Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det Blå Danmark.
Af Hans Kristian Skibby (DF) og Dennis Flydtkjær (DF).
(Anmeldelse 11.12.2014. Fremme 16.12.2014).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 26. februar 2015.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0