1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF):
Hvad mener ministeren om at se nærmere på kriterierne for at få erstatning for psykiske arbejdsskader – f.eks. depression og angst, som er forårsaget af f.eks. stress (udbrændthed) på grund af alt for stor arbejdsmængde og belastning i arbejdet, eller som skyldes mobning, sexchikane, vold eller trusler om vold på jobbet – med henblik på at flere fremover kan få erstatning?
(Spm. nr. S 699).
2) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF):
Hvad er ministerens holdning til at lempe reglerne, så der gennem den såkaldte varslingspulje kan tilbydes efter- og videreuddannelse til medarbejdere på en virksomhed, som arbejdsgiveren har bebudet, at han vil lukke, men hvor der endnu ikke er sat dato på lukningen og dermed heller ikke på fyringen af medarbejderne?
(Spm. nr. S 706, skr. begr.).
3) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at de lukningstruede mandekrisecentre overlever, og vil ministeren arbejde for at sætte mandekrisecentre på finansloven og dermed ligestille kvinde- og mandekrisecentre?
(Spm. nr. S 690. Medspørger: Pia Adelsteen (DF)).
4) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvordan forholder ministeren sig til, at der kan gå mængder af viden og erfaring tabt ved lukningen af mandekrisecentre?
(Spm. nr. S 691. Medspørger: Pia Adelsteen (DF)).
5) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karina Adsbøl (DF):
Vil ministeren redegøre for, hvad han fik ud af mødet med Autismeforeningen, som ministeren ville holde møde med på grund af deres henvendelse om forældrepålæg og trusler om tvangsfjernelse?
(Spm. nr. S 697).
6) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karina Adsbøl (DF):
Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag han vil tage for at sikre indsatsen og hjælpen til forældre, der har et barn med en nedsat funktionsevne?
(Spm. nr. S 698).
7) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er baggrunden for, at regeringen på den ene side hævder at ville stramme flygtninge- og integrationspolitikken og på den anden side hævder, at flygtninge, der kommer til landet, fra dag et gøres til indvandrere med et stort og dyrt integrationsforløb?
(Spm. nr. S 702).
8) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Hvad vil ministeren konkret tage af initiativer for at ændre udbudsdirektivet i EU, jf. skattelyaftalen fra december 2014, hvor regeringen forpligter sig til i EU at arbejde for, at krav om skatteforhold kan indgå i udbud?
(Spm. nr. S 624 (omtrykt)).
9) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Ud over at regeringen i skattelyaftalen fra december 2014 har forpligtet sig til, at regeringen i EU vil arbejde for, at krav om skatteforhold kan indgå i udbud, vil ministeren så også tage skridt til at ændre den danske tilbudslov, så skattepraksis kan være et parameter på linje med pris og kvalitet, når det offentlige sender opgaver i udbud?
(Spm. nr. S 625 (omtrykt)).
10) Til transportministeren af:
Jens Ejner Christensen (V):
Vil ministeren redegøre for, om forslaget om en ny togbro over Vejle Fjord opretholdes, hvis ikke alle partier i aftalen om Togfonden DK bakker op om projektet?
(Spm. nr. S 705).
11) Til miljøministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Mener ministeren, at kystsikring bør være en national opgave, og anerkender ministeren, at der kan være flere måder at kystsikre på?
(Spm. nr. S 644 (omtrykt). Medspørger: Kim Christiansen (DF)).
12) Til miljøministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Når ministeren har taget initiativ til en kystanalyse af Danmarks 7.300 km lange kyststrækning, som skal være færdig i slutningen af i år, og som skal danne baggrund for en vurdering af, hvor risikoen for oversvømmelser og erosion er størst, er Kystdirektoratet så ikke allerede bekendt med disse forhold, set i lyset af at direktoratet har eksisteret siden 2001?
(Spm. nr. S 701. Medspørger: Kim Christiansen (DF)).
13) Til miljøministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Når ministeren i sin besvarelse af spørgsmål nr. S 646 onsdag den 4. februar sagde, at »Den analyse skal give os et samlet billede af, hvor risikoen for oversvømmelser og erosion er størst, og på den baggrund vurdere den eksisterende lovgivning, og på den måde kan vi få et grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan vi får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse«, mener ministeren så ikke, at kystbeskyttelsen indtil nu har været omkostningseffektiv?
(Spm. nr. S 703. Medspørger: Pia Adelsteen (DF)).
14) Til miljøministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvad er årsagen til, at kystbeskyttelse har skiftet ressortministerium fra Transportministeriet til Miljøministeriet, og hvem har besluttet skiftet?
(Spm. nr. S 704. Medspørger: Pia Adelsteen (DF)).
15) Til skatteministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvorfor laver regeringen ikke en permanent grænse- og toldkontrol med anlæg og toldere, hvilket virkelig ville være en intelligent og effektiv grænsekontrol?
(Spm. nr. S 700).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0