Forespørgsel til udenrigsministeren om åbning af den tyrkiske grænse mod Kobane.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2015).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om sexchikane.
Af Özlem Sara Cekic (SF) m.fl.
(Anmeldelse 06.02.2015).
Forespørgsel til statsministeren om situationen i Grønland.
Af Søren Espersen (DF), Claus Hjort Frederiksen (V), Villum Christensen (LA) og Per Stig Møller (KF).
(Anmeldelse 08.10.2014. Fremme 10.10.2014. Forhandling 05.02.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Søren Espersen (DF), Claus Hjort Frederiksen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Helle Løvgreen Mølvig (RV), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF) og Nick Nielsen (SIU). Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen (EL), Johan Lund Olsen (IA) og Uffe Elbæk (UFG)).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 13.11.2014. 1. behandling 11.12.2014. Betænkning 05.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi. (Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 27.11.2014. 1. behandling 05.12.2014. Betænkning 05.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 11.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 05.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 16.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 04.02.2015).
Forslag til lov om kontantydelse.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 04.02.2015).
Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 03.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 04.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om sorgorlov til fædre/medmødre.
Af Özlem Sara Cekic (SF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om mænds/medmødres ret til barselsorlov.
Af Özlem Sara Cekic (SF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2014).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljøindsatsen.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 08.10.2014. Fremme 10.10.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0