1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens sidste side).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når regeringen med et nyt lovforslag vil indføre såkaldt intelligent kontrol af grænseområdet, hvorfor tilføres der så ikke flere penge?
(Spm. nr. S 647).
2) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvorfor indfører regeringen ikke en virkelig intelligent kontrol og laver en egentlig grænsekontrol?
(Spm. nr. S 648).
3) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Hvad agter ministeren at foretage sig i sagen om KRIFA’s bevidste fravalg af etniske danskere til deres ledige elevpladser og i fremtidige lignende sager, hvor udvalgte uddannelsessøgende afskæres fra at søge og besætte ledige stillinger, alene fordi de er født af etnisk danske forældre?
(Spm. nr. S 643, skr. begr.).
4) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Vil ministeren redegøre for sin politiske holdning til forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse, som det er tilfældet med KRIFA, såfremt der var tale om en sag med omvendt fortegn, hvor en arbejdsgiver alene ville modtage ansøgninger fra etnisk danske elever og klart udmeldte i de danske medier, at de ikke vil ansætte kontorelever med en anden baggrund end dansk?
(Spm. nr. S 645, skr. begr.).
5) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at det er et udtryk for ghettoproblemer, når vi ser eksempler som i Slagelse, hvor taxachauffører f.eks. ikke tør køre ind i ghettoområdet Ringparken om natten, blot fordi nogle af gadelysene er blevet slukket, jf. artiklen, »Taxavognmand: Utrygt at køre i Ringparken – der er for mørkt«, i Sjællandske den 22. januar 2015?
(Spm. nr. S 609 (omtrykt)).
6) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvorfor har regeringen ikke givet boligselskaberne nogle nye redskaber til at bekæmpe problemer på ghettoområdet i det nye boligforlig, når der stadig er store problemer med mennesker, der føler sig utrygge ved at færdes i landets ghettoområder?
(Spm. nr. S 610 (omtrykt)).
7) Til undervisningsministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Er det med ministerens velsignelse, at der ved skolevalget 2015 blev leveret meget negative oplysninger omkring de private skolers sociale ansvar?
(Spm. nr. S 639. Medspørger: Peter Juel Jensen (V)).
8) Til undervisningsministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Mener ministeren ikke, at det er vigtigt, at der ikke leveres overdimensionerede myter om de private skolers sociale ansvar videre til elever, som deltager i skolevalget?
(Spm. nr. S 640. Medspørger: Peter Juel Jensen (V)).
9) Til transportministeren af:
Jens Ejner Christensen (V):
På baggrund af indslag i TV Syd den 23. januar 2015 vil ministeren så redegøre for, om det er ministerens holdning, at en ny togbro over Vejle Fjord er en forudsætning for en jernbaneforbindelse til Billund Lufthavn?
(Spm. nr. S 632).
10) Til transportministeren af:
Peter Juel Jensen (V):
Er ministeren enig i, at det forlig, transportministeren indgik den 11. december 2014 om besejlingen af Bornholm, kan få store økonomiske konsekvenser for Bornholm, idet det bemærkes, at forliget har fået en hård medfart, herunder fra Turisterhvervets Samarbejdsforum, der i et brev af 20. januar 2015 til Folketingets Transportudvalg beklager forliget?
(Spm. nr. S 641, skr. begr. (omtrykt)).
11) Til miljøministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Mener ministeren, at kystsikring bør være en national opgave, og anerkender ministeren, at der kan være flere måder at kystsikre på?
(Spm. nr. S 644. Medspørger: Mette Hjermind Dencker (DF)).
12) Til miljøministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at hjælpe de mennesker, der har mistet deres sommerhuse ved Nørlev Strand på grund af for dårlig kystsikring?
(Spm. nr. S 646. Medspørger: Mette Hjermind Dencker (DF)).
13) Til skatteministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse først at udsætte besvarelsen af spørgsmål 792, SAU, alm. del (2013-14) stillet den 9. september 2014 flere gange for så derefter at give et svar, der slet ikke besvarer det stillede spørgsmål?
(Spm. nr. S 642, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0