1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Når ministeren har udtalt, at »hvis der bliver behov for en mellemfinansiering, fordi olieprisen lige er anderledes, jamen så håndterer vi det«, hvor vil regeringen så finde de 18 mia. kr., som aktuelt mangler i Togfonden DK?
(Spm. nr. S 593. Medspørger: Kristian Pihl Lorentzen (V)).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Mads Rørvig (V):
Hvad er ministerens svar til kritikken fra Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der er formand for Det Økonomiske Råd, og som har kritiseret finansieringen af Togfonden DK og sagt, at »Togfonden er en underlig kassemodel, hvor man har skabt en helt ulogisk sammenhæng mellem olieindtægter og investeringer i togskinner«?
(Spm. nr. S 606. Medspørger: Jacob Jensen (V)).
3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvad er ministerens svar til kritikken fra Jens Hauch, der er vicedirektør i tænketanken Kraka, og som har kritiseret regeringens finansiering af Togfonden DK med olieindtægter fra Nordsøen og sagt, at det er »uheldigt« at basere »sikre udgifter« på en øremærkning af »usikre indtægter«?
(Spm. nr. S 607 (omtrykt). Medspørger: Mads Rørvig (V)).
4) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Vil ministeren forholde sig til det faktum, at Krakas vicedirektør, Jens Hauch, kalder de 19 mia. kr., der forventes at komme i kassen, hvis den løbende stigningstakt i olieprisen er den samme som den, regeringen har brugt i Togfonden DK, for højt sat, da der i beregningen ikke er taget højde for, at en lavere oliepris betyder et lavere aktivitetsniveau i Nordsøen og derved endnu lavere indtægter?
(Spm. nr. S 608 (omtrykt). Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
5) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til den dokumentarudsendelse, der blev sendt på TV 2 torsdag aften den 22. januar 2015, og som handlede om de udviste udlændinge, der bryder deres indrejseforbud og vender tilbage til Danmark, og hvad vil ministeren tage af initiativer for at forhindre, at udviste personer kommer tilbage, og for at straffe dem, der alligevel gør det, hårdere?
(Spm. nr. S 587 (omtrykt). Medspørger: Martin Henriksen (DF)).
6) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at flere udvisningsdømte kriminelle afsoner i hjemlandet, og vil ministeren fremadrettet i højere grad satse på at indgå bilaterale aftaler med de mest relevante lande herom?
(Spm. nr. S 592 (omtrykt). Medspørger: Martin Henriksen (DF)).
7) Til justitsministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Vil ministeren redegøre for, om ministeren vil igangsætte en undersøgelse af omfanget af chikane af kristne asylansøgere på de danske asylcentre på grund af deres religiøse overbevisning, jf. artiklen i Jyllands-Posten den 23. januar 2015, »Kristne asylsøgere: Vi trues og chikaneres«?
(Spm. nr. S 604).
8) Til justitsministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Vil ministeren redegøre for, om ministeren mener, at der gøres nok, for at asylansøgere ikke chikaneres på baggrund af religiøs overbevisning på danske asylcentre?
(Spm. nr. S 605).
9) Til justitsministeren af:
Fatma Øktem (V):
Når ministeren i sin tid som beskæftigelsesminister, nærmere bestemt den 23. september 2012, svarede til Politiken, at hun ikke ville udtale sig på regeringens vegne om regeringens holdning til at indføre et forbud mod købesex, og i stedet henviste til ressortministeren, hvad er så, nu, da ministeren selv er blevet justitsminister, ministerens holdning til at indføre et forbud mod købesex?
(Spm. nr. S 611).
10) Til kulturministeren af:
Annette Vilhelmsen (SF):
Når en opgørelse fra Odense Kommune ifølge TV 2/Fyn viser, at der er stor forskel på, hvor mange statsmidler der tildeles kulturinstitutioner i København, Odense og Aarhus, idet Odense og Aarhus Kommuner selv er nødt til at medfinansiere deres kunstakademier og filmværksteder, mens de tilsvarende københavnske institutioner får så meget støtte, at kommunen ikke behøver medfinansiere dem, mener ministeren så, at den skævvridning er rimelig, og hvis det ikke er tilfældet, hvad vil ministeren så gøre for at ændre på forholdene?
(Spm. nr. S 600).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at der ikke findes arbejdsmiljømæssige grænseværdier for ultrafine partikler, så DSB helt lovligt udsætter sine medarbejdere for en ekstremt høj mængde skadelige – og potentielt kræftfremkaldende – ultrafine dieselpartikler i dobbeltdækkervogne på flere regionalstrækninger?
(Spm. nr. S 598).
12) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at det er et udtryk for ghettoproblemer, når vi ser eksempler som i Slagelse, hvor taxachauffører f.eks. ikke tør køre ind i ghettoområdet Ringparken om natten, blot fordi nogle af gadelysene er blevet slukket, jf. artiklen, »Taxavognmand: Utrygt at køre i Ringparken – der er for mørkt«, i Sjællandske den 22. januar 2015?
(Spm. nr. S 609).
13) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvorfor har regeringen ikke givet boligselskaberne nogle nye redskaber til at bekæmpe problemer på ghettoområdet i det nye boligforlig, når der stadig er store problemer med mennesker, der føler sig utrygge ved at færdes i landets ghettoområder?
(Spm. nr. S 610).
14) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Thomas Danielsen (V):
Hvordan kan regeringen i lyset af ministerens egne oplysninger regne med, at der kommer 28,5 mia. kr. ekstra i kassen til at finansiere Togfonden DK, når ministeren selv indrømmer, at indtægterne er faldende?
(Spm. nr. S 597, skr. begr. Medspørger: Kristian Pihl Lorentzen (V)).
15) Til transportministeren af:
Kristian Pihl Lorentzen (V):
Kan ministeren garantere, at alle dele af Togfonden DK bliver realiseret, hvis det viser sig, at finansieringen på 28,5 mia. kr. i ekstra beskatning fra Nordsøen ikke bliver til noget?
(Spm. nr. S 591. Medspørger: Troels Lund Poulsen (V)).
16) Til transportministeren af:
Kristian Pihl Lorentzen (V):
Kan ministeren garantere, at regeringen ikke vil aflyse eller udskyde allerede aftalte infrastrukturprojekter eller anlægsinvesteringer for at finde alternativ finansiering til regeringens Togfonden DK?
(Spm. nr. S 594. Medspørger: Troels Lund Poulsen (V)).
17) Til skatteministeren af:
Thomas Danielsen (V):
Er ministeren tryg ved, at statsministeren er sendt i byen med et forkert budskab, når hun under lanceringen af Togfonden DK den 1. marts 2013 stod side om side med ministerens forgænger i embedet, og da en journalist spurgte, om regeringen ikke bryder med sit forsigtighedsprincip, svarede, at: »Nej, det gør vi ikke. Det kan man være helt sikker på«, når der aktuelt mangler 18 mia. kr. i Togfonden DK's finansiering?
(Spm. nr. S 595 (omtrykt). Medspørger: Kristian Pihl Lorentzen (V)).
18) Til skatteministeren af:
Mads Rørvig (V):
Når ministeren har udtalt, at den lave oliepris ikke er nogen udfordring for finansieringen af Togfonden DK, og at man bare skal korrigere for det – vil det så sige, at regeringen vil lave et kasseeftersyn og korrigere beregningerne bag Togfonden DK med en ny og mere realistisk prognose for oliepriserne?
(Spm. nr. S 596. Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
19) Til skatteministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvordan kan ministeren garantere, at alle initiativerne i regeringens Togfonden DK bliver gennemført uanset de faldende oliepriser?
(Spm. nr. S 599. Medspørger: Kristian Pihl Lorentzen (V)).
20) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Når Socialdemokraterne på deres nye hjemmeside www.resultaterfordanmark.dk skriver, at de 28,5 mia. kr. til regeringens Togfonden DK finansieres »ved at lade olieselskaberne i Nordsøen betale det samme i skat«, hvordan hænger det så sammen med ministerens udtalelse om, at der ikke er en direkte afhængighed mellem olieindtægter fra Nordsøen og finansiering af regeringens Togfonden DK?
(Spm. nr. S 601. Medspørger: Mads Rørvig (V)).
21) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvordan kan ministeren påstå, at der ikke er en direkte afhængighed mellem olieindtægter fra Nordsøen og finansiering af regeringens Togfonden DK?
(Spm. nr. S 602. Medspørger: Mads Rørvig (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0