1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Nikolaj Villumsen (EL).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til udenrigsministeren om Thulebasen. (Hasteforespørgsel).
Af Johan Lund Olsen (IA) og Nick Nielsen (SIU).
(Anmeldelse 17.12.2014. Fremme 19.12.2014. Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Johan Lund Olsen (IA), Nick Nielsen (SIU), Troels Lund Poulsen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Helle Løvgreen Mølvig (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen (EL), Mette Bock (LA) og Per Stig Møller (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Søren Espersen (DF)).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 27.11.2014. 1. behandling 05.12.2014. Betænkning 15.01.2015. 2. behandling 20.01.2015. Ændringsforslag nr. 1 af 21.01.2015 til 3. behandling af Villum Christensen (LA)).
Forslag til lov om ændring af bogføringsloven. (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 20.11.2014. Betænkning 11.12.2014. 2. behandling 20.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 09.12.2014. Betænkning 14.01.2015. 2. behandling 20.01.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 09.12.2014. Betænkning 14.01.2015. 2. behandling 20.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 13.01.2015. 1. behandling 15.01.2015. 2. behandling 20.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele afdelinger).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 14.01.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ny forberedelsesskole for unge (reform af hf).
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.11.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0