Forespørgsel til udenrigsministeren om Thulebasen. (Hasteforespørgsel).
Af Johan Lund Olsen (IA) og Nick Nielsen (SIU).
(Anmeldelse 17.12.2014. Fremme 19.12.2014).
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 22. januar 2015].
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN (DAGSORDENENS PUNKT 2) STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Vil statsministeren, da regeringens modsatrettede meldinger om dansk anerkendelse af Palæstina forståeligt nok har skabt en del forvirring, klart orientere Folketinget om, hvad der præcis er regeringens politik på dette område?
(Spm. nr. S 555, skr. begr.).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er faldet i bruttonationalproduktet fra 2011 til 2014 udtryk for, at økonomien er i bedre eller dårligere stand?
(Spm. nr. S 538 (omtrykt). Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
3) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvad har ændret sig, siden finansloven blev vedtaget kort før jul 2014, hvor regeringen ikke mente, der var behov for yderligere vækstinitiativer, og til den 1. januar 2015, hvor statsministeren i sin nytårstale bebuder en vækstpakke?
(Spm. nr. S 539 (omtrykt). Medspørger: Jacob Jensen (V)).
4) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilket omfang på den bebudede vækstpakke fra regeringen kan man forvente – målt i antal nye private job – og hvilke elementer forventer ministeren, at pakken omfatter?
(Spm. nr. S 540 (omtrykt). Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
5) Til finansministeren af:
Per Clausen (EL):
Er ministeren enig med Aalborg Kommune i, at borgere, som er fritaget for digital post, også automatisk bør være fritaget for at anvende de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger?
(Spm. nr. S 556, skr. begr.).
6) Til finansministeren af:
Per Clausen (EL):
Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at borgere, som er fritaget for digital post, også automatisk fritages for at anvende de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger?
(Spm. nr. S 557, skr. begr.).
7) Til justitsministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvilken betydning får det for PET's mulighed for at bekæmpe terrorisme, at Danmark udtræder af Europol-samarbejdet, fordi regeringen først vil gennemføre en folkeafstemning om retsforbeholdet efter næste folketingsvalg?
(Spm. nr. S 553 (omtrykt)).
8) Til justitsministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvad vil regeringen gøre for at sikre sig, at PET's mulighed for at bekæmpe terrorisme ikke bliver svækket, hvis Danmark må udtræde af Europol-samarbejdet?
(Spm. nr. S 554 (omtrykt)).
9) Til justitsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Er ministeren enig med professor Jørn Vestergaard, der har anført, at regeringens vaklende holdning til spørgsmålet om landsforræderi i forhold til personer, der tilslutter sig Islamisk Stat, afgørende har svækket muligheden for at få personer dømt for netop landsforræderi?
(Spm. nr. S 560. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
10) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at ingen af de ca. 50 hjemvendte syrienkrigere, som PET har kendskab til, er straffet for deres handlinger?
(Spm. nr. S 562. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
11) Til kulturministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Vil ministeren arbejde for, at Qatar mister værtskabet i verdensmesterskabet i fodbold, henset til at Qatar systematisk undertrykker grundlæggende menneskerettigheder og lader gæstearbejdere arbejde under slavelignende forhold?
(Spm. nr. S 559).
12) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Jane Heitmann (V):
Hvilken betydning mener ministeren, at taksterne på Storebælt har for landområderne omkring Storebælt og deres mulighed for at udvikle sig?
(Spm. nr. S 565. Medspørger: Louise Schack Elholm (V)).
13) Til undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Vil ministeren skærpe tilsynet med muslimske friskoler efter sagen med Iqbal International School, hvor man ikke har haft undervisning i månedsvis, men alligevel modtog offentlige tilskud?
(Spm. nr. S 558).
14) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karen Ellemann (V):
Hvad er ministerens svar til socialpædagogerne, når de efterlyser klarere regler for magtanvendelse?
(Spm. nr. S 561).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0