Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit samfund.
Af Per Clausen (EL) og Henning Hyllested (EL).
(Anmeldelse 11.11.2014. Fremme 13.11.2014. Forhandling 13.01.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 10 af Jens Joel (S), Lars Christian Lilleholt (V), Lone Loklindt (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 11 af Mikkel Dencker (DF) og Villum Christensen (LA)).
Forespørgsel til justitsministeren om Grimhøjmoskeen i Aarhus. (Hasteforespørgsel).
Af Martin Henriksen (DF) og Pia Kjærsgaard (DF).
(Anmeldelse 13.01.2015. Fremme 13.01.2015. Forhandling - hasteforespørgsel 14.01.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Martin Henriksen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Brian Mikkelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Trine Bramsen (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Steen Gade (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 17.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 17.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 13.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Ingen prækvalifikation af nye uddannelser ved sammenlægning af eksisterende uddannelser).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 11.12.2014).
Forslag til lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 17.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 17.12.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0