Forespørgsel til justitsministeren om Grimhøjmoskeen i Aarhus. (Hasteforespørgsel).
Af Martin Henriksen (DF) og Pia Kjærsgaard (DF).
(Anmeldelse 13.01.2015. Fremme 13.01.2015).
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 15. januar 2015].
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens sidste side).
SPØRGSMÅL:
1) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jane Heitmann (V):
Hvad er ministerens holdning til, at man på SDU lukker for optaget på sprogundervisningen i arabisk, kinesisk og spansk?
(Spm. nr. S 534).
2) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Hvorfor mener ministeren, jf. hans kronik i Berlingske den 20. november 2014, at det danske landbrug er for dårligt til at producere miljøvenlige fødevarer?
(Spm. nr. S 432 (omtrykt). Medspørger: Flemming Damgaard Larsen (V)).
3) Til transportministeren af:
Morten Marinus (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at flere borgere, som er tilmeldt »Reklamer – Nej Tak«-ordningen, oplyser, at de ikke har modtaget information fra Post Danmark om de nye højere takster for 2015 med posten?
(Spm. nr. S 536).
4) Til transportministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad agter ministeren at foretage sig over for DSB, så der sikres bedre regularitet, overholdelse af køreplanen og flere siddepladser på de enkelte togafgange på Nordvestbanen?
(Spm. nr. S 541).
5) Til miljøministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at indeklemte arealer mellem to infrastrukturanlæg, som eksempelvis arealerne mellem Køge Bugt-Motorvejen og den nye København-Ringsted-bane, udnyttes til erhvervsarealer for derigennem at styrke det lokale erhvervsliv og skabe arbejdspladser og vækst, med den sidegevinst, at der bliver mindre pres på andre, mere miljøfølsomme arealer, hvor erhvervsarealer ellers kunne komme på tale?
(Spm. nr. S 537).
6) Til skatteministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Er ministeren tilfreds med, at SKAT ikke kan oplyse antallet af virksomhedskontrolbesøg, som SKAT foretager i forbindelse med dobbeltforsørgelse og sort arbejde?
(Spm. nr. S 532).
7) Til skatteministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Er ministeren tilfreds med, at SKAT ikke kan forklare, hvorfor antallet af oplysninger om oprettede sager i første halvår af 2012 er faldet fra 99 til 23 oprettede sager i 2013 og 41 oprettede sager i 2014 (til og med tredje kvartal), jf. SKATs bidrag til svar på spørgsmål nr. 58 (BEU, alm. del)?
(Spm. nr. S 533).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0