Fremsat: 23-10-2007

Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 04.12.2014. 2. behandling 09.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 03.12.2014. 2. behandling 09.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 02.12.2014. 2. behandling 09.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere, krav til oversættelse af eksamensbeviser og midlertidig overgangsordning om supplering mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 02.12.2014. 2. behandling 09.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning 03.12.2014. 2. behandling 09.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 23.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 04.12.2014. 2. behandling 09.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 10.12.2014 til 3. behandling af Lars Dohn (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lejeloven. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 04.12.2014. 2. behandling 09.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Styrkelse af vildtudbytteindberetning m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 04.11.2014. Betænkning 20.11.2014. 2. behandling 02.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven. (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner samt helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 13.11.2014. 1. behandling 20.11.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 06.11.2014. 1. behandling 20.11.2014. Betænkning 09.12.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om en handleplan for en styrkelse af yderområderne.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.10.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 13.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat.
Af Christian Juhl (EL), Holger K. Nielsen (SF) og Johan Lund Olsen (IA) m.fl.
(Fremsættelse 07.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af Folketingets adgang til væsentlige dokumenter på dansk.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 18.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af godskørselsloven.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 11.11.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0