Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om dimensioneringsmodellens betydning for de enkelte uddannelsesinstitutioner. (Hasteforespørgsel).
Af Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Annette Vilhelmsen (SF), Per Stig Møller (KF) og Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 05.12.2014. Fremme 09.12.2014).
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 11. december 2014].
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN (DAGSORDENENS PUNKT 2) STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at der i dag er 530 færre politifolk i Danmark end for 3 år siden, og at politiopgaver dermed bliver nedprioriteret, og agter regeringen at øge politistyrken, så der er tilstrækkeligt mandskab til at klare opgaverne?
(Spm. nr. S 431, skr. begr.).
2) Til justitsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Kan ministeren forklare, hvorfor ministeren i spørgetiden den 5. november 2014 om regeringens asyllovforslag og ændringerne vedrørende familiesammenføring udtalte, at »det er Justitsministeriets vurdering, at man nok har strammet så meget, som det er muligt inden for konventionen«, mens ministeren i et udvalgssvar til Folketinget samt i et samråd den 3. december 2014 har fastslået, at »for så vidt angår spørgsmålet om begrænsningen af adgangen til familiesammenføring, har Justitsministeriet ikke lagt sig fast på, om en længere periode end 12 måneder vil være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser«?
(Spm. nr. S 448).
3) Til justitsministeren af:
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):
Er det ministerens holdning, at Udlændingestyrelsens omstridte Eritrearapport stadig er sagligt og fagligt velfunderet, når to medarbejdere i Udlændingestyrelsen tilsyneladende har sygemeldt sig i protest over rapportens konklusioner?
(Spm. nr. S 452).
4) Til justitsministeren af:
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):
Mener ministeren ikke, at det på baggrund af den megen kritik af Eritrearapporten fra Udlændingestyrelsen er på tide at få lavet en ny rapport med en second opinion og inddragelse af nogle flere kilder, herunder FN?
(Spm. nr. S 454).
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Vil ministeren være indstillet på at lave en ændring af kontanthjælpsreglerne, således at vederlag som domsmand ikke fratrækkes i kontanthjælpen?
(Spm. nr. S 441, skr. begr.).
6) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Ministeren udtalte til Berlingske Nyhedsbureau i forbindelse med offentliggørelsen af den seneste ghettoliste, at »vi har nogle områder med meget store udfordringer« – hvis ministeren mener dette, hvordan kan det så være, at ministeren ved det seneste boligforlig ikke foreslog målrettede ghettotiltag, der kan tage hånd om disse »meget store udfordringer«?
(Spm. nr. S 451, skr. begr. Medspørger: Jane Heitmann (V)).
7) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at det for så vidt angår udarbejdelsen af ghettolisten er hensigtsmæssigt, at kriteriet om kriminalitet er blevet ændret fra et 4-årigt til et 2-årigt gennemsnit, så ghettolisten er blevet mere følsom for den slags små udsving, som omtalt i artiklen »Derfor blev Løget pillet af ghettoliste« fra Vejle Amts Folkeblad?
(Spm. nr. S 453, skr. begr. Medspørger: Fatma Øktem (V)).
8) Til undervisningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at samfundsfag fylder så meget på de almene gymnasier efter gymnasiereformen i 2005, samtidig med at det har vist sig at være lettere at bestå i dette fag end i andre mere hårde fag som matematik, fysik og tysk?
(Spm. nr. S 417).
9) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jane Heitmann (V):
Deler ministeren den opfattelse, som Ulla Astman (S), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, giver udtryk for i den i begrundelsen nævnte udtalelse til Ritzau i relation til regeringens reservation af 50 mio. kr. til overbelagte sygehusafdelinger i 2015, og mener ministeren, at midlerne er tilstrækkelige til at få bugt med f.eks. overbelægningsprocenter på henholdsvis 175,9 og 131,8, som er fremgået af pressen i relation til Svendborg Sygehus i løbet af 2014?
(Spm. nr. S 447, skr. begr. Medspørger: Finn Thranum (V)).
10) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
I anledning af at det nu er mere end 1 år siden, at stormfloden Bodil ramte Danmark og mange familier blev hjemløse, hvoraf mange stadig bor i containere, skurvogne m.m. og må imødese endnu en vinter under disse primitive boforhold, samt at disse familier og andre endnu ikke har fået afklaring fra forsikringsselskaber og Stormrådet på deres situation, vil ministeren da tilkendegive sin holdning til, om det er en anstændig måde, samfundet behandler borgere på, der uden egen skyld er blevet ofre for en naturkatastrofe?
(Spm. nr. S 387).
11) Til transportministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at Hvalsø og Lejre Stationer ikke får et forbedret standsningsmønster, efter at Nordvestbanen er udvidet med dobbeltspor for 1,3 mia. kr. mellem Lejre og Vipperød?
(Spm. nr. S 384 (omtrykt)).
12) Til skatteministeren af:
Claus Hjort Frederiksen (V):
Vil ministeren forklare, hvorfor embedsmænd behandles forskelligt i den advokatundersøgelse, som ministeren har iværksat på grundlag af Skattekommissionens beretning om, der er begået tjenstlige forseelser, således at den ene, departementschef Peter Loft, er hjemsendt, og den anden, skattedirektør Erling Andersen, er i arbejde, mens undersøgelsen foregår?
(Spm. nr. S 439, skr. begr.).
13) Til skatteministeren af:
Claus Hjort Frederiksen (V):
Hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser har ministeren gjort sig i forhold til tjenestemandslovens kapitel 4 i forbindelse med den igangsatte advokatundersøgelse af departementschef Peter Loft og skattedirektør Erling Andersen?
(Spm. nr. S 444).
14) Til skatteministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Agter regeringen fortsat at indføre en reklameafgift, der medfører tab af arbejdspladser og højere forbrugerpriser, set i lyset af de seneste udmeldinger om reklameafgiften fra Enhedslisten, SF og flere medlemmer af Socialdemokratiet?
(Spm. nr. S 450. Medspørger: Inger Støjberg (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0